Update 11-maart: Maatregelen gemeente Moerdijk rondom corona

Geplaatst: 11-3-2020

In navolging van het landelijke beleid en de berichtgeving van het kabinet rondom het coronavirus nemen wij verschillende maatregelen. Deze gelden vooralsnog deze week. Voorop staat dat de dienstverlening aan inwoners zo veel mogelijk door moet kunnen gaan.

  • Alle geplande afspraken aan de balie gaan deze week door, de milieustraat is open en we blijven bereikbaar via telefoon, e-mail, app en social media. In verband met de bezetting kan het zijn dat de wachttijden langer zijn of dat u minder snel dan gebruikelijk op afspraak terecht kunt. Ook het verhelpen van meldingen in de openbare ruimte kan wat langer duren. We rekenen op uw begrip.
  • Voor inwoners die een afspraak hebben geldt het advies van het RIVM: mensen met verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit voorzorg niet naar het gemeentehuis te komen maar een nieuwe afspraak te maken.
  • Het college van burgemeester en wethouders schrapt deze week al haar publieke bezoeken.
  • Bijeenkomsten en evenementen die de gemeente zelf organiseert, worden verzet of op een andere manier ingevuld (bijvoorbeeld telefonisch).
  • Met onze medewerkers hebben we praktische afspraken gemaakt om te zorgen dat de dienstverlening ook op langere termijn door kan gaan.
  • Wij adviseren organisatoren van evenementen de landelijke richtlijnen te volgen. Dat kan betekenen dat evenementen niet doorgaan.

Besmetting

Burgemeester Klijs: “Ik ben op de hoogte gebracht dat op dit moment één inwoner in onze gemeente positief is getest op het coronavirus. Wij wensen deze inwoner veel beterschap. We begrijpen dat er vragen zijn over de woonplaats. In verband met de privacy van inwoners doen we hierover geen uitspraken. Hetzelfde geldt voor andere gegevens zoals geslacht en leeftijd. De betrokken diensten en instellingen hebben alle maatregelen getroffen die verdere verspreiding tegen moeten gaan. Als gemeente nemen we het advies van het Rijk ter voorkoming van verspreiding eveneens ter harte.  Natuurlijk beseffen ook wij dat voorkomen niet 100% te garanderen is, maar je kunt je wel voorbereiden en bewuste keuzes maken”. 

Update 11 maart - Maatregelen die betrekking hebben op de toegang tot de Wmo

Bij nieuwe meldingen is onze werkwijze als volgt:

  1. Zoals nu al gebruikelijk, gebeurt de aanmelding telefonisch. Het inloopspreekuur is reeds komen te vervallen. Bij de intake wordt alleen in geval van spoed een huisbezoek of telefonische afspraak ingepland. Hierbij worden de RIVM richtlijnen rondom het contact gevolgd.
  2. Bij overige aanmeldingen (geen spoed) krijgen inwoners het verzoek een aanmeldformulier in te vullen. Dit ingevulde formulier wordt eveneens door ons gecheckt op spoed. In geval van spoed wordt een huisbezoek of telefonische afspraak ingepland. Hierbij worden de RIVM richtlijnen rondom het contact gevolgd.
  3. Tot nadere orde worden geen nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen.

Deze maatregelen worden schriftelijk gecommuniceerd bij de aanmelding.

Bij reeds geplande huisbezoeken:

  1.  Alle huisbezoeken van deze week en volgende week worden uitgesteld tot nadere orde. Hierover worden de cliënten telefonisch geïnformeerd.