Wonen

Ondervindt u door uw beperking belemmeringen in uw woning? En komt u er ook met hulp van anderen niet uit? Neem dan contact op met de gemeente Moerdijk. De consulent van de gemeente bekijkt samen met u wat voor u mogelijkheden zijn.

Kortere periode

Een hulpmiddel die u voor een periode tot 6 maanden nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een rolstoel, kunt u lenen bij een thuiszorgwinkel.

Langere periode

Voorzieningen die u langer nodig heeft (langer dan 6 maanden) kunt u aanvragen bij de gemeente Moerdijk. Neem hiervoor contact op het Wmo-loket.

Geen vergoeding

Er zijn middelen die niet meer worden vergoed. Dit zijn middelen die niet alleen voor mensen met een beperking worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een toiletpot, wandbeugel, zonwering en inductiekookplaat. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met het Wmo-loket.

Bijdrage in de kosten

Voor de meeste voorzieningen of ondersteuning vanuit de Wmo moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, huishouden, (gezamenlijke) inkomen, vermogen en de werkelijke kosten van de ondersteuning  of voorziening.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte en brengt de eigen bijdrage bij u in rekening bij. U kunt zelf een inschatting maken van de hoogte van de eigen bijdrage, door op www.hetcak.nl het rekenprogramma in te vullen.