Extra hulp bij het huishouden inkopen (dienstencheques)

In Moerdijk is het mogelijk om met een dienstencheque huishoudelijke hulp in te kopen. Deze huishoudelijke hulp kost €5,- per uur. Inwoners die al een indicatie hebben in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen deze dienstencheque kopen voor (extra) Huishoudelijke Ondersteuning. Ook mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen komen in aanmerking voor de dienstencheque.

Wie gebruik wil maken van de dienstencheques en hiervoor in aanmerking komt, kan bij deelnemende zorgaanbieders terecht. De dienstencheque kost voor inwoners € 5 per stuk. De gemeente vult dit bedrag aan tot de oorspronkelijke kosten. De cheques komen niet in de plaats van de huishoudelijke ondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden, maar zijn voor extra uren. Mensen kunnen maximaal 26 extra uren hulp per jaar afnemen met de dienstencheques.

Zorgaanbieders in Moerdijk

De dienstencheques kunnen bij de volgende zorgaanbieders worden aangeschaft:

 
Zorgaanbieder Telefoonnummer
Tzorg 088-0025500
Actief Zorg 088-7508200
Thuiszorg DAT 0165-397854
Thuiszorg West-Brabant 088-5602000
Thuiszorg Matilda 076-8882842

 Registratie mantelzorg voor dienstencheque

In de gemeente Moerdijk is het mogelijk om als mantelzorger gebruik te maken van dienstencheques. U dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Kijk voor meer informatie op de website Ons-Moerdijk.