Meerderheid inwoners Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk en Langeweg kiest voor ondergronds inzamelen

Geplaatst: 4-4-2017

Een ruime meerderheid van de inwoners van zowel Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk als Langeweg heeft gekozen voor ondergrondse containers voor het inzamelen van restafval.

Tot en met 27 maart 2017 konden inwoners hun stem uitbrengen voor de variant van hun voorkeur. Vandaag zijn de uitslagen bekend gemaakt. Bij alle drie de uitslagen is voldaan aan de voorwaarden van een minimale respons van 30% van de huishoudens en een meerderheid voor één van de opties van minimaal 60%.

De respons:

Zevenbergschen Hoek Moerdijk Langeweg
56% 53% 66%

De uitslagen:

Optie Zevenbergschen Hoek Moerdijk Langeweg
Container aan huis  38% 30% 35%
Ondergrondse container in de buurt   62% 70% 65%

Wethouder Jaap Kamp is verheugd over het hoge aantal reacties: “We waarderen het zeer dat zoveel inwoners hun stem hebben laten gelden. Het zegt iets over hun betrokkenheid bij dit onderwerp.” In de enquête was ook ruimte voor toelichting van de keuze. Een aantal inwoners gaf hierin aan het een voordeel te vinden minder containers aan huis te hebben en het hygiënischer te vinden het restafval ondergronds in te zamelen. Ook kwamen hierin wat suggesties voor de locaties van ondergrondse containers en andere ideeën voor afvalinzameling naar voren, die meegenomen zullen worden in de verdere besluitvorming.

Hoge leeftijd of beperkte mobiliteit

Een aantal inwoners dat koos voor een container aan huis gaf aan hiervoor te kiezen vanwege hun hoge leeftijd of beperkte mobiliteit. De wethouder begrijpt de zorgen van deze inwoners en benadrukt dat bij de keuze van de plekken voor ondergrondse containers zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met seniorenwoningen en dat ze voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Ook wil de wethouder benadrukken dat “er echt nog maar een klein zakje per week aan restafval overblijft als je de andere grondstoffen apart houdt aan huis. En bij het weggooien van dat zakje kunnen buren of familie wellicht een handje helpen, net zoals bij het doen van de wekelijkse boodschappen. Het voordeel van het inzamelpunt in de buurt is dat men het weg kan gooien zo vaak, maar ook wanneer men wil. Dus ook als je een keer wat meer hebt, bijvoorbeeld na een feestje.” In bijzondere woon- of leefsituaties, waar inwoners in feite zelf niets aan kunnen doen, zoekt de gemeente naar oplossingen op maat. Bijvoorbeeld wanneer inwoners een grote hoeveelheid restafval hebben vanwege een medische oorzaak.

Gezinnen met kleine kinderen

Uit de opmerkingen van inwoners bleek verder dat sommige gezinnen met kleine kinderen zich zorgen maken om de grote hoeveelheid restafval. Met name in Langeweg was dat het geval. Hier bekijkt de gemeente momenteel of er in de kern weer een inzamelpunt voor luiers kan komen. In bijna alle andere kernen is dit al het geval. Daar staan bij verschillende kinderdagverblijven verzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal. (meer informatie over deze inzamelpunten en uitgiftepunten voor speciale zakken: www.moerdijk.nl/afval)

Wanneer gaat het gebeuren?

De gemeente zal vanaf eind april/begin mei 2017 de inwoners huis-aan-huis informeren over de uitslag. Vervolgens willen we de definitieve locaties voor de ondergrondse containers met hen afstemmen. Ook krijgen de huishoudens dan nog informatie over de te maken individuele keuzes. In juni/juli verwacht de gemeente het nieuwe inzamelsysteem te kunnen invoeren.

Wanneer de andere kernen in de gemeente aan de beurt zijn kunt u volgen op de pagina: Het nieuwe inzamelsysteem. Ook is alle informatie voor uw woonplaats te volgen op: Mijn stad/dorp.