Kunnen we tijdens de werkzaamheden parkeren in de Noord- en Zuidhaven?

Ja, máár er zijn beduidend minder parkeerplekken beschikbaar dan in de huidige situatie. De parkeerplekken in het middenterrein komen direct bij aanvang van het werk op 9 april te vervallen. Voor de rioleringswerkzaamheden langs de panden zullen parkeerplekken tijdelijk niet beschikbaar zijn. De hoeveelheid en de locatie van de parkeerplekken die komen te vervallen tijdens het rioleringswerk verschilt per fase van de werkzaamheden.