Waarom een aanpassing en uitbreiding van de blauwe zone?

De centrumontwikkeling Zevenbergen en de werkzaamheden die daarvoor uitgevoerd gaan worden zijn van grote invloed op de parkeersituatie in het centrum van Zevenbergen. Waar nu het middenterrein van de Noord- en Zuidhaven o.a. wordt gebruikt als parkeerplaats, stroomt eind 2020 het water door de nieuwe haven. Deze parkeerplekken komen per 9 april allemaal te vervallen. Het op dat moment aanpassen en uitbreiden van de blauwe zone moet de doorstroming en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in het centrum bevorderen.