Meeste inwoners Klundert kiezen voor ondergronds inzamelen

Geplaatst: 26-9-2017

De meeste huishoudens in Klundert vinden dat restafval in de toekomst moet worden ingezameld in ondergrondse containers. Een meerderheid van 76% koos voor deze variant, ten opzichte van 24% dat de voorkeur gaf aan een container aan huis voor restafval. Bijna de helft van de Klundertse huishoudens gaf gehoor aan de oproep om te stemmen: 49%.

De enquête is afgenomen en de resultaten zijn berekend door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Er kon gekozen worden voor een container aan huis voor het restafval of zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Tot en met 20 september kon worden gestemd.

Het aantal reacties De uitslag
De respons (in procenten) 49% Container aan huis 24%
Minimale respons van 30% gehaald  ja Ondergrondse container in de buurt  76%
Voorgestelde meerderheid van 60% voor één van beide keuzes gehaald  ja

Reacties vergelijkbaar met voorgaande kernen

De toelichtingen die de Klundertenaren gaven bij de keuze tonen eenzelfde beeld als die van de kernen waar eerder de restafvalenquête werd gehouden. Als voordeel van ondergrondse containers voor restafval ziet men onder andere het hebben van minder containers aan huis. Ook vindt men het hygiënischer om restafval ondergronds in te zamelen: “Opgeruimd staat netjes”, zegt één van de Klundertse respondenten. De reden om voor de bak aan huis te kiezen was voor veel respondenten de (maximaal) 300 meter loopafstand. Daarnaast houden enkele inwoners het liever bij de manier van inzameling die men gewend is: “Ik scheid het afval al heel goed en dus heb ik erg weinig restafval.”

Tegengestelde reacties van mensen op hoge leeftijd

De enquête bleek bij inwoners op hoge leeftijd tot tegengestelde reacties te leiden in Klundert. Sommigen gaven aan zich zorgen te maken over het loopje naar de ondergrondse container vanwege hun hoge leeftijd en/of beperkte mobiliteit en kozen daarom voor een bak aan huis. Anderen kozen vanwege hun hoge leeftijd juist voor een ondergrondse container: “Graag een ondergrondse, maar wel in de buurt. Als 90-jarige wil ik graag nog zelfstandig dingen doen.” en “In verband met mijn leeftijd (94) kies ik voor ondergronds, dan hoef ik niet zo dikwijls te lopen met de bak”. Ook lijkt enkele respondenten een loopje naar de ondergrondse container juist gezond en goed voor de sociale contacten.

Wethouder Jaap Kamp: “Bij de keuze van de plekken voor ondergrondse containers houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met seniorenwoningen. Ook moeten de locaties voor iedereen toegankelijk zijn.” De huishoudens worden nog persoonlijk uitgenodigd hierover met de gemeente in gesprek te gaan, tijdens een inloopbijeenkomst of schriftelijk. De definitieve locaties kunnen straks dus nog afwijken. En in bijzondere woon- of leefsituaties zoekt de gemeente naar oplossingen op maat.

Wethouder Kamp blij met alle opmerkingen

Tussen de reacties waren ook veel opmerkingen over huishoudelijk afval. Wethouder Kamp is blij met wederom een hoge respons, maar ook met alle opmerkingen: “Uit de toelichting die de inwoners geven, constateren we soms zorgen die mensen nog hebben, maar halen we ook vaak goede tips. Die zijn overigens altijd welkom, bijvoorbeeld via de AfvalWijzer-app.”

Wanneer gaat het gebeuren?

De gemeente verwacht de inwoners half oktober persoonlijk te informeren en tevens uit te nodigen voor een inloopbijeenkomst waar de locaties voor ondergrondse containers kunnen worden besproken. Daarna krijgen huishoudens ook nog informatie thuis om de persoonlijke keuzes te maken voor de maat gft-container en wel of geen container voor de plastic verpakkingen & drankenkartons. Naar verwachting wordt het nieuwe inzamelsysteem nog voor de jaarwisseling ingevoerd in Klundert. 

In Zevenbergen worden de huishoudens in de kern binnenkort ook geïnformeerd over het nieuwe huisvuilsysteem. Na overleg met de stadstafel wordt ook hier een enquête uitgezet om te kunnen bepalen wat de voorkeur heeft van de kern.

Daarna kan de gemeente in alle kernen op volle kracht vooruit met het nieuwe huisvuil inzamelsysteem. Samen met onze inwoners zorgen we dat we vooral grondstoffen inzamelen in plaats van restafval. Zo gaan we op weg ‘Van Afval naar Grondstof’.

Meer informatie is te vinden op onze pagina over het nieuwe inzamelsysteem.