Meldpunt voor hulp,  zorg en ondersteuning

Geplaatst: 1-4-2020

Inwoners die in nood dreigen te komen omdat door het coronavirus hun (dagelijkse) ondersteuning wegvalt, kunnen dit melden bij het Meldpunt van de gemeente Moerdijk. Dat meldpunt is er voor iedereen! Ook als je nu geen gebruik maakt van de Wmo. Daarnaast kunnen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers ook bellen om te waarschuwen voor ernstige situaties die de komende weken mogelijk dreigen te ontstaan. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. 

Voorbeelden zijn wegvallen van mantelzorg of ondersteuning waardoor de inwoner niet meer kan beschikken over boodschappen of een maaltijd, niet veilig in zijn woonomgeving kan functioneren of financieel in de knel komt. Het Meldpunt is bereikbaar via het telefoonnummer: 0168-373970, van 08.30 tot 17.00 uur.   

Intensieve samenwerking

Wethouder Eef Schoneveld: “We hopen natuurlijk dat onze bezorgdheid onterecht is en dat alles gewoon doorgaat. Door goede samenspraak met onze maatschappelijke partners zoals zorg- en welzijnspartners, (thuis)zorginstellingen, woningcorporaties en Werkplein kunnen we naar een oplossing zoeken. Ons Wmo-loket zetten we nu ook in als Meldpunt. Zo hopen we ervoor te zorgen dat ook in deze periode niemand tussen wal en schip raakt. De capaciteit aan de telefoon voor Jeugd wordt ook uitgebreid. Overigens zien we ook vele mooie initiatieven in de samenleving ontstaan”. 

Telefonische bereikbaarheid 

  • Meldpunt: Dagelijks van 8.30 uur – 17.00 uur: 0168 373 970 

Overige telefoonnummers:  

  • Wmo-loket: Dagelijks van 08.30 uur – 12.00 uur: 14 0168
  • Centrum Jeugd en Gezin: Dagelijks van 08.30-17.00 uur: 0800-6816816