Moerdijk organiseert Jongerengemeenteraad

Geplaatst: 23-2-2017

Op donderdag 23 februari organiseert ProDemos -Huis voor democratie en rechtsstaat, in samenwerking met de gemeente Moerdijk een Jongerengemeenteraad. Aan dit project doen ongeveer 30 leerlingen van het Markland College mee. Zij houden zich een dag lang op het gemeentehuis bezig met lokale politiek. Tijdens deze dag bedenken ze concrete plannen in het kader van het thema “cultuur en monumenten aantrekkelijk maken voor jongeren”. De gemeente heeft voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van €1.500,-- beschikbaar gesteld.

De Jongerengemeenteraad heeft als doel jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Door zelf met politiek aan de slag te gaan, ervaren de jongeren hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen.

Programma

Tijdens de werkdag op het gemeentehuis voeren de leerlingen gesprekken met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen op het gebied van communicatiebeleid. Met deze informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen.

's Middags adviseren de leerlingen in een Jongerengemeenteraadsvergadering de gemeenteraad over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste  stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Een unieke kans dus om als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

De werkdag duurt van 09.00 tot 18.00 uur. De Jongerengemeenteraadsvergadering wordt 's middags vanaf 16.00 uur voorgezeten door burgemeester Klijs. Belangstellenden zijn dan van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen.

Wat is ProDemos?

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Bekende activiteiten zijn ProDemos Binnenhof voor Scholieren, waarbij schoolklassen een gratis educatieve dag in politiek Den Haag beleven, de Scholierenverkiezingen en de StemWijzer.
www.prodemos.nl