Moerdijkers tevreden over dienstverlening en de eigen leefomgeving

Geplaatst: 4-5-2016

Inwoners van Moerdijk zijn te spreken over de service van de gemeente Moerdijk. De gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd met een 6,7. Meest tevreden is men in Moerdijk, acht van de tien inwoners, over het aanvragen van producten, de ontvangen informatie en de afhandelingstijd. Op deze aspecten scoort Moerdijk hoger dan het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit de resultaten van landelijk onderzoek* naar bevindingen van inwoners op het gebied van o.a. woon- en leefomgeving, zorg en welzijn en gemeentelijke dienstverlening.

Wethouder Frans Fakkers: “We zijn met de dienstverlening op de goede weg (streefcijfer 7,0). Zo hebben we onlangs de gemeentelijke website geheel vernieuwd met meer digitale producten en een vraaggerichte website waar de meest gezochte onderwerpen centraal staan (zoals paspoorten aanvragen, openingstijden en afspraken maken).”

Bijna driekwart van de Moerdijkers zegt niet van plan te zijn om snel uit de gemeente te vertrekken. En acht op de tien vindt dat buurtbewoners er prettig met elkaar omgaan. Ook voelen inwoners zich prettig in hun eigen leefomgeving. Gemiddeld waarderen ze het wonen in de gemeente met het rapportcijfer 7,8.

“Gestage verbetering”

De mate waarin inwoners worden betrokken bij het beleid (burgerparticipatie) wordt met een 6,1 net boven het landelijk gemiddelde beoordeeld. Hoewel dit cijfer niet een op een is te vergelijken met uitkomsten van eerdere onderzoeken naar dit onderwerp (het ging toen om lokale peilingen)  durft verantwoordelijk wethouder Frans Fakkers toch te concluderen dat sprake is van “een gestage verbetering.” Zijn uitleg: “In 2009 scoorden we slechts een 4,6 op dit onderwerp. In 2013 was dat gestegen tot een 5,2. Dat waren weliswaar andere onderzoeken, maar hoe dan ook is de 6,1 die we in dit onderzoek scoren natuurlijk een stap verder in de goede richting.” 

Leefbaarheid en veiligheid

Moerdijk scoort ook boven het landelijk gemiddelde als het gaat om de vraag of de buurt voldoende wordt betrokken bij de aanpak van leefbaar- en veiligheid. Datzelfde geldt voor de eigen betrokkenheid bij dit onderwerp: maar liefst 75% zegt zich in de toekomst mogelijk te willen inzetten voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt.
Opvallend is de verhoudingsgewijs relatief kritische waardering voor de nabijheid van winkels voor de dagelijkse boodschappen. In Moerdijk geeft 63% van de ondervraagden aan daarover tevreden te zijn, landelijk ligt dat percentage op 82. Moerdijkers zijn beter te spreken over de aanwezigheid van groen en basisonderwijs in de buurt (respectievelijk  81% en 88%).
Volgend jaar zal er weer aan het landelijk onderzoek worden deel genomen. Zo ontstaat vergelijkingsmateriaal, waar mogelijk trends uit kunnen worden afgelezen, waar het gemeentelijk beleid op kan worden afgestemd.  

*Landelijk onderzoek ‘Waarstaatjegemeente’, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de gemeente Moerdijk; 751 respondenten van de 2.400 inwoners die benaderd zijn.

Document definitief rapport burgerpeiling