22 oktober: Moerdijks Sportakkoord 2019

Geplaatst: 8-10-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Vorig jaar is er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een aantal grote sportorganisaties een Nationaal Sportakkoord opgesteld. In de gemeente Moerdijk willen we graag de uitdaging aangaan om ook op lokaal niveau een sportakkoord op te stellen.

Dit lokale akkoord wordt geïnspireerd op de vijf thema’s uit het landelijke Sportakkoord. Dat zijn:

  1. inclusief sport en bewegen (sport voor iedereen)
  2. vitale sportaanbieders
  3. positieve sportcultuur
  4. vaardig in bewegen
  5. duurzame sportinfrastructuur

Maar er is uiteraard ook nog alle ruimte voor andere onderwerpen die binnen de verenigingen en dorpen/steden spelen.

Wanneer dit sportakkoord er is, komen er vanuit het ministerie middelen beschikbaar om het akkoord uit te voeren. We willen graag bepalen wat we gaan doen en waar we de middelen aan willen besteden, met de mensen die een hart hebben voor de sport.

Save the date

We willen mensen die betrokken zijn bij sport of sportverenigingen graag uitnodigen om hier verder uitleg over te geven: op dinsdagavond 22 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in De Niervaert in Klundert. Daarnaast zijn we vooral benieuwd wat er speelt bij verenigingen en in de dorpen/steden: wat zijn ambities, wensen en uitdagingen waar u tegenaan loopt op het gebied van sport?

Aanmelden.

Het verdere programma van de avond volgt later.