Onderwijs en jeugd

Lees verder

Peuter- en kinderopvang in de gemeente, tarieven, toeslag aanvragen.

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind wellicht leerlingenvervoer mogelijk.

Meer Moerdijk is het team van combinatiefunctionarissen Sport, Jongerenwerk en Cultuur.

Scholen in Moerdijk, brede school, laaggelleterdheid, voor- en vroegschoolse educatie.

Een veilig adres waar kinderen op weg naar school kunnen stoppen.