Onderwijs en jeugd

Lees verder

Peuter- en kinderopvang in de gemeente, tarieven, toeslag aanvragen.

Aanvragen, wijzigen, klacht indienen

Meer Moerdijk is het team van combinatiefunctionarissen Sport, Jongerenwerk en Cultuur.

Scholen in Moerdijk, brede school, laaggelleterdheid, voor- en vroegschoolse educatie.

Een veilig adres waar kinderen op weg naar school kunnen stoppen.