Laaggeletterdheid

Ruim een miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Vroeger werd gesproken over analfabetisme. Tegenwoordig hebben we het over laaggeletterden. In de gemeente Moerdijk ligt het geschatte percentage laaggeletterden gelijk aan landelijk, namelijk op 13 procent. Voor Moerdijk komt dit overeen met een verwacht aantal van meer dan 3.700 laaggeletterden.

De gemeente Moerdijk werkt op het gebied van de laaggeletterdheid samen met de ABC stichting, het Kellebeek College, bibliotheek VANnU en met de maatschappelijke- en zorginstellingen, die hier actief zijn.

Taalpunt in de gemeente Moerdijk

In Moerdijk vormt een lokale samenwerking tussen Kellebeek College en Bibliotheek VANnU de drijvende motor achter het Taalpunt, dat een concept is van de Stichting Lezen & Schrijven.

Via het Taalpunt kunnen laaggeletterden beter worden bereikt en is het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, samen een taalaanbod voor hen te realiseren. Ook kunnen er regelmatig taallessen plaatsvinden of komen er leeskringen samen. Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening.

Bij het Taalpunt kan men terecht met iedere vraag over taal, men kan er informatie krijgen over (taal)cursussen in de buurt of er informeren naar inspirerend vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Afhankelijk van de vraag wordt gericht doorverwezen naar partners uit het Taalnetwerk VANnU.
Het taalpunt vindt u aan in de Bibliotheek, Kasteelweg 3, 4761 BN  Zevenbergen.