Voor- en Vroegschoolse Educatie

De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk dat alle jonge kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen en biedt daarom alle peuters in de peuteropvang en kindercentra de mogelijkheid om deel te nemen aan het leesbevorderingsprogramma Voortouw. Daarnaast hanteren deze organisaties eenzelfde kindvolgsysteem en kunnen zij bij vragen over de ontwikkeling van een kind een beroep doen op de deskundigheid van het Centrum Jeugd en Gezin.

Voor peuters en kleuters die een extra aanbod nodig hebben om een goede start te krijgen in groep 3 bestaat er een VVE aanbod. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Samen met het onderwijs, kinder – en peuteropvang en jeugdgezondheidszorg werkt de gemeente Moerdijk eraan om kinderen die kans hebben op een achterstand bij de start van de schoolloopbaan optimale kansen te bieden.

Om te bepalen of een peuter in de doelgroep valt, wordt naar de volgende zaken gekeken:

  1. Het opleidingsniveau van de ouder(s)/verzorger(s) die belast is/zijn met de dagelijkse verzorging.
  2. Een achterstand in de spraak-taal ontwikkeling van een peuter.

Wanneer een CJG-medewerker constateert dat er op één van bovenstaande gebieden een risico ontstaat voor de taalontwikkeling van het kind, wordt een VVE-indicatie afgegeven.

Op basis van de OKE-wetgeving is de gemeente verplicht voldoende kwalitatieve VVE plaatsen aan te bieden. Er zijn VVE plaatsen op meerdere locaties in de gemeente Moerdijk. Deze plaatsen worden 4 dagdelen of 10 uur per week door de peuters bezocht. Op deze groepen wordt gewerkt met het erkende vve programma Uk en Puk. De kinderen worden begeleid door twee geschoolde pedagogisch medewerkers.

Voor ouders/verzorgers met een verwijzing naar het vve aanbod is een brief (22 kB) opgesteld met alle relevante informatie.