Budgetbeheer en budgetbegeleiding

Schuldhulpverlening is meer dan het oplossen van schulden. Het is belangrijk dat u in de toekomst over voldoende vaardigheden beschikt om uw financiële huishouden zelfstandig te voeren en veranderingen in uw financiën zelf op te kunnen vangen. Daarvoor beschikken wij over drie producten die wij gedurende het schuldhulpverleningstraject kunnen inzetten: budgetbeheer, budgetbegeleiding en de cursus Rondkomen met Inkomen.

Budgetbeheer

Het doel van budgetbeheer is het creëren van een stabiele financiële situatie. Budgetbeheer kent twee vormen:  

Budgetbeheer Basis

Al uw inkomsten gaan naar de kredietbank. De kredietbank betaalt uw vaste lasten zoals huur, energie, ziektekostenverzekering en water. Het restant van uw inkomsten wordt naar u overgemaakt. U moet uw overige lasten nog zelf betalen.

Budgetbeheer Totaal

Al uw inkomsten gaan naar de kredietbank. De kredietbank betaalt al uw vaste lasten, lost eventuele schulden af en reserveert geld voor niet-maandelijkse terugkerende kosten of onvoorziene uitgaven. U ontvangt wekelijks uw huishoudgeld om uw boodschappen te doen.

Budgetbeheer kan maximaal drie jaar worden ingezet.

Budgetbegeleiding

Dit houdt in dat een budgetbegeleider u leert op een verantwoorde wijze met uw geld om te gaan, dus om uitgaven af te stemmen op uw inkomsten. Bij elke vorm van budgetbeheer kan er sprake zijn van budgetbegeleiding. Maar ook zonder budgetbeheer kan budgetbegeleiding ingezet worden. Het doel is dat u in de toekomst zelfstandig en op correcte wijze uw financiële huishouden kan voeren.

Cursus “Rondkomen met Inkomen”

Het doel van de cursus is een beter inzicht in uw inkomsten, uitgaven en het ordenen van uw administratie om een betere grip op uw financiën te krijgen. Lees verder