Voorwaarden schuldhulpverlening

U dient te voldoen een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor schuldhulpverlening:

  • U bent minimaal 18 jaar oud;
  • U heeft minimaal een inkomen op bijstandsniveau vanuit werk of de sociale zekerheid;
  • U heeft een vaste woon- of verblijfplaats in de gemeente Moerdijk. U moet op dit adres ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Moerdijk;
  • U beschikt over een gelding Nederlands identiteitsbewijs, zoals paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument;
  • Op het moment dat u onder curatele staat of onder bewind gesteld bent, dient uw bewindvoerder uw aanvraag schuldhulpverlening mee te ondertekenen.

Soms is schuldhulpverlening (nog) niet mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U bent zelfstandig ondernemer en heeft uw bedrijfsactiviteiten nog niet beĆ«indigd;
  • U bent verwikkeld in een echtscheidingsprocedure en u heeft nog geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.