Maatregelen verkeersveiligheid

Verschillende wegen en schoolfietsroutes worden de komende jaren opgeknapt.

Lees verder

De komende jaren gaan we op een groot aantal locaties in Moerdijk maatregelen uitvoeren die de verkeersveiligheid vergroten. Speciale aandacht voor (school)fietsroutes en het buitengebied. Het gaat bijvoorbeeld om een......

Tientallen extra maatregelen moeten er de komende tien jaar voor zorgen dat de gemeente Moerdijk nog (verkeers)veiliger wordt. Ze staan allemaal in het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028.