Bodeminformatie

Bodeminformatie van de gemeente moerdijk is (gratis) digitaal beschikbaar. U kunt per adres een rapportage opvragen.

Bodeminformatie van de gemeente moerdijk is (gratis) digitaal beschikbaar. U kunt per adres een rapportage opvragen.

Bodeminformatie gemeente Moerdijk

Kopers die een hypotheek willen aanvragen of een stuk grond willen kopen, kunnen op deze website informatie opvragen. Soms stellen financieringsmaatschappijen en banken bij de verstrekking van een hypotheek de eis dat bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk worden aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank en eventuele bodemverontreiniging.

Bodemsanering

Als er sprake is van een bodemverontreiniging die moet worden gesaneerd, heeft u daarvoor toestemming nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant.