Vertrekken naar het buitenland

  • Hiervoor maakt u een afspraak
  • Doorgeven als u langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft
  • persoonlijk met een geldig legitimatiebewijs.

Als u langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat, bent u verplicht om persoonlijk aangifte van vertrek toe doen. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). Als niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen aan de balie. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt uw vertrek 5 dagen van tevoren doorgeven

Bewijs van uitschrijving

Als u een bewijs van uitschrijving wilt ontvangen, dan kunt u die alleen meekrijgen aan de balie op de dag van de uitschrijving zelf.

U komt persoonlijk de verhuizing doorgeven aan de balie van het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

U neemt het volgende mee:

  • geldig origineel legitimatiebewijs
  • ingevuld formulier

Formulieren