Nieuw contract maatwerkvoorziening Wmo begeleiding

Geplaatst: 3-11-2016

Op donderdag 3 november 2016 ondertekenden de verantwoordelijk wethouders Sociaal Domein van de samenwerkende gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert (D6) het nieuwe contract voor de Maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding.

Gezamenlijk tekenmoment

De verantwoordelijk wethouders Sociaal Domein waren donderdagochtend aanwezig op het gemeentehuis te Rucphen. Samen ondertekenden wethouders M. de Bruijn (Rucphen), J.P. Schouw (Etten-Leur), J. Paantjes (Halderberge), E. Schoneveld (Moerdijk), C. van Poppel (Roosendaal), en J. Aarts (Zundert) het nieuwe contract.

Nieuw contract voor 2017 en verder

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Hiermee hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor de begeleiding. De D6 gemeenten hebben hiervoor contracten afgesloten met een aantal grote en kleine zorgaanbieders. Na herziening bleek dat er een nieuw contract nodig was omdat het oude contract op een aantal punten aangepast moest worden. Aanbieders en bestuurders zijn met elkaar rond de tafel gaan zitten. Discussiepunten als individuele en groepsbegeleiding, het mogelijk maken van mantelzorg en de tarieven kwamen aan bod. Naar aanleiding hiervan is er aan een nieuw contract gewerkt. Dit contract is voor 2017 en verder opgesteld. In het nieuwe contract is vooral gekeken naar de toekomstvisie. Verdere ontwikkeling en vertrouwen hebben in elkaar staat dan ook centraal. Kwalitatief goede zorg voor de burgers blijft nog steeds het belangrijkste doel. Het contract wordt vastgesteld voor vijf jaar. Het is voor aanbieders mogelijk om tussentijds in te stromen. Aanbieders moeten echter wel voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De D6 gemeenten kijken uit naar een prettige samenwerking.

Stimuleren participatie

“De begeleiding draagt bij aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en deelname van inwoners. Ook helpen we inwoners hierbij, wanneer de persoonlijke situatie verslechtert” aldus wethouder Martien de Bruijn. “Wanneer een inwoner een zorgvraag heeft voor de Wmo begeleiding, kan hij of zij zich melden bij het zorgloket van de gemeente. Vervolgens bekijkt een medewerker van het zorgloket samen met de inwoner de zorgvraag. Zo wordt bekeken of en welke hulp er geboden kan worden” licht De Bruijn verder toe.