Nieuwe impuls voor Mauritshuis als smaakmakend bezoekerscentrum

Geplaatst: 11-1-2017

Het Mauritshuis in Willemstad is één van de historische parels van de gemeente Moerdijk. Het Mauritshuis heeft de potentie Willemstad, de Stelling van Willemstad, de gemeente Moerdijk en West-Brabant beter op de kaart te zetten. In de afgelopen maanden is gekeken naar een nieuwe, meer passende invulling voor het Mauritshuis als toegankelijk, multifunctioneel en informatief bezoekerscentrum voor de regio. Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders nadrukkelijk de huidige functie als trouwlocatie behouden.

Op dit moment wordt de potentie van het fraaie pand onvoldoende benut. Het Mauritshuis biedt de mogelijkheid voor trouwerijen, bedrijfsfeesten, vergaderingen en conferenties. Om deze activiteiten ook voor de toekomst te behouden én het pand beter toegankelijk te maken, is het noodzakelijk een lift, brandtrappen en vloerisolatie aan te brengen. Vooral een lift is hoog nodig. De kosten voor deze investeringen bedragen € 270.0000. Daarnaast moet er voor 0,4 fte (deel van een volledige werkweek) een kwartiermaker voor het Mauritshuis worden aangesteld om de juiste partijen aan te trekken en de regie op de activiteiten te voeren.

Historische expositie

In het Mauritshuis wil het college van burgemeester en wethouders vooral laten zien wat de stelling van Willemstad met haar forten qua cultuurhistorie te bieden heeft.  De ambitie is, om de vele verhalen die er rondom de stelling van Willemstad zijn, op een eigentijdse en multimediale manier te gaan vertellen. Hiervoor zoekt de gemeente onder andere de samenwerking met de Heemkunde kring van Willemstad. Ook kunnen er activiteiten als rondleidingen en lezingen worden gehouden en kan stap voor stap de functie van bezoekerscentrum worden uitgebreid. Ook in de toekomst moet het mogelijk blijven om een huwelijk te sluiten en te vieren in het prachtige pand. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om geleidelijk toe te werken naar een toegankelijk, multifunctioneel en informatief bezoekerscentrum met een breed publieksbereik.

Cultuurhistorische waarde én economische kansen

Met de nieuwe invulling moet de cultuurhistorische waarde zichtbaar worden voor bezoekers, maar ook beschermd en behouden worden voor de toekomst. Daarnaast moeten de investeringen in het Mauritshuis de gemeenschap meer gaan opleveren dan dat nu het geval is. De nieuwe functie moet bijdragen aan de toeristische en economische positionering van de gemeente, waarbij in ieder geval de functie als trouwlocatie behouden blijft.