Leegstandbeheerder ‘waakt’ over pand voormalige basisschool in Helwijk

Geplaatst: 4-8-2017

Het pand van de voormalige basisschool De Ruigenhil in Helwijk wordt tijdelijk bewaakt door een leegstandbeheerder. De gemeente Moerdijk wil op deze manier het gebouw beschermen tegen vandalisme en inbraak. De toekomst van gebouw is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

De gemeente Moerdijk is vanwege de sluiting van de school vanaf 1 augustus jl. eigenaar van het schoolgebouw. In afwachting van duidelijkheid over de toekomst van het gebouw, heeft de gemeente Prevenda ingeschakeld om dagelijks toezicht te houden. De tijdelijke toezichthouders worden door Prevenda gescreend en bij de gemeente aangemeld.

Inwoners geïnformeerd over ontwikkelingen

Omdat de gemeente zorgvuldig met het gebouw wil omgaan, is gekozen voor deze constructie. De inwoners van Helwijk worden onder andere via de dorpstafel van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Indien inwoners verdachte zaken of overlast signaleren, kunnen zij dat melden aan Jacqueline van Wesel of Wolfgang Eichberger via telefoonnummer 088-06.06.600 of per e-mail via beheer@prevenda.nl. Dit kan ook gemeld worden aan de Buurtpreventie WhatsApp, afdeling Helwijk via 06-203.94.000.