Met man, macht en machines in actie tegen het onkruid

Geplaatst: 1-8-2017

Het onkruid schiet aan alle kanten uit de grond. We doen wat we kunnen om het te bestrijden, maar is dat wel genoeg?

Dat er dit seizoen zoveel onkruid staat heeft te maken met een combinatie van factoren. Zo zijn we in Moerdijk vorig jaar overgestapt op een andere manier van onkruid verwijderen op verhardingen. Dat gebeurt nu met machines die met borstelen en hete lucht van 400 graden de gewassen aanpakken. Omdat bestrijden met chemische middelen verboden is moesten we een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief vinden.

Niet alleen in Moerdijk

Deze manier van werken is echter wel behoorlijk intensief, want het onkruid sterft niet meteen; het verwelkt en sterft langzaam af. Het warme, vochtige weer van de afgelopen weken was echter een geweldige voedingsbodem voor alles wat groeit en bloeit. Moeilijk om daar tegen op te boksen. Dat geldt overigens niet alleen in Moerdijk, maar gemeenten in heel Nederland hebben met hetzelfde probleem te maken.

Meer mensen en machines

Dat merkt ook de aannemer, die in opdracht van de gemeente het onkruid op verhardingen aanpakt. Om aan de vastgestelde beeldkwaliteit te kunnen voldoen (dat is hoe bijvoorbeeld het groen in de gemeente er moet uitzien) heeft hij meer mensen en machines ingezet en wordt er langer en ook op zaterdag gewerkt. Zo proberen we het onkruid onder controle te krijgen.

Onkruid in de plantsoenen

Naast het onkruid op de verhardingen bestrijden we ook het onkruid in de plantsoenen. Dat doen de medewerkers van WVS in onze opdracht. Ook zij mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken en moeten het dus ook op een andere manier doen.

Onder controle

Toch gaan we er van uit dat we de onkruidoverlast de komende tijd onder controle hebben. We hebben nu de meest groeizame maanden bijna achter ons. En we zetten dus waar mogelijk extra mensen en machines in.

Extra bedrag

Maar we kijken ook al verder vooruit. Vanaf 2018 willen we elk jaar een extra bedrag beschikbaar stellen voor het onderhoud van de entrees en centrumgebieden in onze dorpen en steden. Daar hoort dus ook het bestrijden van het onkruid bij. De gemeenteraad beslist daar binnenkort over.

Wethouder Jaap Kamp schrijft deze week in zijn column ook over het onkruidprobleem. Uiteraard is deze ook te lezen op onze website: Column wethouder Jaap Kamp: We doen echt ons best