Overleg met inwoners over extra maatregelen overlast ‘binnen bebouwde komgedeelte’ Klundertseweg

Geplaatst: 18-8-2017

De gemeente Moerdijk gaat in overleg met inwoners zoeken naar aanvullende (verkeers)maatregelen op het gedeelte van de Klundertseweg binnen de bebouwde kom. Op deze manier moeten aanhoudende klachten van te hard rijden worden teruggedrongen. Op het gedeelte van de Klundertseweg buiten de bebouwde kom zijn geen extra maatregelen nodig; daar houdt de meerderheid van het verkeer zich aan de maximum snelheid.

Inwoners klaagden in het verleden over sluipverkeer dat gebruik zou maken van de Klundertseweg. Metingen van de gemeente toonden echter aan dat daar geen sprake van is. Wel nam de gemeente na overleg met inwoners al een aantal maatregelen tegen de ervaren overlast. Bijvoorbeeld: een 30 km/uur-zone op het weggedeelte binnen de bebouwde kom, het plaatsen van ‘matig uw snelheid’-borden, een verkeersspiegel op de kruising Klundertseweg/de Wede en extra verkeerstellingen en –metingen.

Omdat klachten binnen het bebouwde komgedeelte van de Klundertseweg over te hard rijden blijven, wil het College van B&W nu kijken of die met andere, extra maatregelen alsnog met succes kunnen worden opgelost. Het college gaat dit doen in overleg met de inwoners.