Dienstencheques ook in 2018 beschikbaar

Geplaatst: 19-12-2017

Al een aantal jaar is het in de gemeente Moerdijk mogelijk om gebruik te maken van dienstencheques. Met een dienstencheque kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Iedere cliënt met een Wmo indicatie Huishoudelijke Ondersteuning en mantelzorgers komen in aanmerking voor deze regeling.

Een dienstencheque kost € 5,- per stuk. Hiervoor kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Voor de cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning zijn dat werkzaamheden die niet onder de Huishoudelijke Ondersteuning vanuit de Wmo vallen, bijvoorbeeld een ‘grote’ schoonmaak. De dienstencheques kunnen worden ingekocht bij de gecontracteerde zorgaanbieders.

Wijzigingen ten opzichte van 2017

Uit de evaluatie die in 2017 is uitgevoerd komt naar voren dat er gemiddeld 35 dienstencheques per persoon per jaar worden ingezet. Daarnaast is het beleid voor de huishoudelijke ondersteuning getoetst en aangepast. Op basis hiervan is onder andere besloten dat in 2018 maximaal 52 dienstencheques per cliënt of mantelzorger kunnen worden ingekocht. Daarnaast gaat er in 2018 worden ingezet op innovatie binnen de huishoudelijke ondersteuning. Er gaat onderzocht worden of er tussen de huishoudelijke ondersteuning en begeleiding nauwer kan worden samengewerkt. Het bieden van begeleiding en huishoudelijke ondersteuning door één en dezelfde persoon geeft rust en structuur voor een cliënt.

Huishoudelijke hulp toelage – Wmo

Voor de jaren 2015 en 2016 is er extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Vanaf 2017 is het budget voor de HHT regeling structureel gemaakt. De HHT is aanvullend op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. In dat kader hebben de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert gezamenlijk de dienstencheque ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op onze pagina: Extra hulp bij het huishouden inkopen (dienstencheques).