Diverse aanpassingen in gewijzigd bestemmingsplan ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’

Geplaatst: 13-12-2017

De gemeenteraad van Moerdijk buigt zich binnenkort over het gewijzigde bestemmingsplan ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’. Aanpassingen vergeleken met het ontwerpbestemmingsplan zijn onder andere het schrappen van de bestemming Bedrijf-Windturbine, omdat het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk nog niet onherroepelijk is.

Andere wijzigingen: meer mogelijkheden voor duurzame verbindingen op het industrieterrein, een verbod op overnachten door vrachtwagenchauffeurs (met uitzondering van de Plaza en Voorzieningencentrum Klundert) en het aanpassen van de begrenzing en regeling van de externe veiligheidszones.

Het nieuwe bestemmingsplan komt er omdat wettelijk verplicht is elke tien jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Omdat er tijdens deze periode ook nieuwe regelgeving is geïntroduceerd over externe veiligheid wordt die meteen meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Dat wordt bovendien ook gedigitaliseerd.

39 zienswijzen ingediend

Op het ontwerpbestemmingsplan werden 39 zienswijzen ingediend. Die hebben geleid tot meerdere aanpassingen in het bestemmingsplan. Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld ligt het zes weken ter inzage. Wie het niet eens is met gewijzigde onderdelen kan beroep indienen bij de Raad van State. Na (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State (binnen een jaar) is het bestemmingsplan onherroepelijk.