Dorpstafel Standdaarbuiten: Keenesluis, bedrijventerrein en verkeer

Geplaatst: 13-12-2017

Op de dorpstafel was er goed nieuws over de restauratie van de Keenesluis. Daarnaast is de laatste informatie over de geluidsoverlast van het bedrijventerrein besproken. En hebben de bewoners van de Oude kerkstraat samen met de werkgroep Verkeer van de dorpstafel overeenstemming bereikt over maatregelen voor hun straat.

Verder liet de gemeente weten dat er voor Standdaarbuiten een reiswijzer is uitgegeven met daarin een overzicht van alle openbaar vervoersmogelijkheden. De reiswijzers liggen in De Standaert en zijn ook op het gemeentehuis te verkrijgen.

Keenesluis

Tijdens Nationale Sluizendag werd bekendgemaakt dat de Keenesluis voor een groot deel zal worden gerestaureerd. De voorbereidingen voor de restauratie zijn inmiddels in volle gang. Stichting Beleef de Keenesluis is nog op zoek naar hulp in de vorm van donaties, kennis of materialen om de sluis doorvaarbaar te maken. Hiervoor moet betonnen wand weg. Hulp om puin te ruim om de plaats waar het scheprad heeft gedraaid vrij te maken is ook welkom.
De Keenesluis is genomineerd voor de Cultuurprijs Moerdijk. De jury ziet in de Keenesluis de mogelijkheid om een stuk geschiedenis van het Moerdijkse buitengebied tot leven te wekken en het ontstaan van een mooie nieuwe culturele plek.

Overlast bedrijventerrein

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft geluidsoverlast geconstateerd voor de omliggende woningen. Het gaat hierbij met name om de shredder en betonmixer van een van de bedrijven. ‘s Avonds is de overschrijding van de geluidsnorm hoger dan overdag. Het bedrijf zegt dat het sinds het onderzoek al een aanpassing heeft gedaan, zodat het overdag niet boven de wettelijke geluidsnormen komt. Daarnaast is het bedrijf bezig met het zoeken naar mogelijkheden voor geluidsisolatie. Tot er een oplossing is gevonden wordt de shredder ’s avonds uitgezet. De OMWB heeft afgesproken dat het bedrijf binnen acht weken dient aan te geven welke maatregelen men gaat uitvoeren om te zorgen dat het geluid aan de wettelijke normen voldoet (ook wanneer de shredder ’s avonds wel draait).

Oude kerkstraat

Bij de dorpstafel waren bewoners van de Oude kerkstraat aanwezig om te praten over de snelheidsremmende maatregelen die waren voorgesteld voor hun straat. De meningen over de voorgestelde maatregelen waren verdeeld. Maar de aanwezige bewoners zijn het uiteindelijk eens geworden over twee verbeteringen waar ze allemaal achter staan. Een extra matrixbord  (dat is een bord wat de huidige snelheid van de bestuurder aan geeft) bij de grens van Standdaarbuiten met Fijnaart. En op de straat zelf ‘30’ markeren in witte verf. De gemeente gaat na of en wanneer dat kan worden uitgevoerd.
De eerdere controleactie door buurtbewoners, de leden van de werkgroep Verkeer en de BOA heeft goed gewerkt, daarom wordt deze mogelijk herhaald.
De bewoners van de Oude kerkstraat zullen op de hoogte worden gehouden door de werkgroep Verkeer van de dorpstafel.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 20 februari vanaf 19.30 uur in De Standaert. Alle inwoners van Standdaarbuiten zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Standdaarbuiten is onderdeel van het Gebiedsplan Standdaarbuiten. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Standdaarbuiten komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.