Gemeenten tekenen contract met Thuiszorg West-Brabant voor uitvoering jeugdgezondheidszorg

Geplaatst: 21-12-2017

De gemeenten Moerdijk, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht hebben vandaag, donderdag 21 december 2017, een contract getekend voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4-jarigen voor de periode 2018-2021. De huidige overeenkomst loopt aan het eind van dit jaar af.

Continuïteit

De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de JGZ van 0-19 jaar. De overeenkomst met Thuiszorg West-Brabant regelt de uitvoering van deze taken voor de kinderen van 0-4 jaar. De GGD West-Brabant voert voor deze gemeenten de JGZ voor de kinderen en jeugdigen van 4-19 jaar uit. Deze overeenkomst gaat in vanaf 1 januari aanstaande voor de duur van vier jaar en eindigt op 31 december 2021. De zes gemeenten samen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Deze verlenging vindt plaats in overleg tussen de zes gemeenten en de opdrachtnemer. De keuze voor een overeenkomst voor een periode van (de maximale) 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging, is gemaakt omdat het dienstverlening betreft waarbij een bepaalde continuïteit belangrijk is.

Basistakenpakket en plustaken

De zes gemeenten nemen in ieder geval het basistakenpakket van TWB af. Daarnaast kunnen we vanuit Moerdijk, al naar gelang de lokale behoefte, extra taken (plustaken) afnemen. Dit betreft activiteiten gericht op gezinnen en ouders die extra ondersteuning nodig hebben. Over de extra taken worden jaarlijkse afspraken gemaakt.

In gemeente Moerdijk is Thuiszorg West-Brabant op vijf locaties te vinden, namelijk in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Zevenbergen.