Ook bij Helwijk geluidsmaatregelen nodig

Geplaatst: 9-12-2017

Werkgroep ‘leefomgeving’ en de gemeente Moerdijk roepen Rijkswaterstaat op ook bij A4/A29 ter hoogte van het dorp Helwijk, de Helsedijk en de Kraaiendijk geluidsmaatregelen te treffen. In november 2014 is het nieuw stuk snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom geopend. Sindsdien is het verkeer over de A4/A29 sterk toegenomen. Recent onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) concludeert dat dit wegdeel destijds bij het besluit tot doortrekking van de A4 ten onrechte niet is onderzocht en dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

Onderzoek Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Recent onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) concludeert dat bij het tracébesluit, waarmee de doortrekking van de A4 ter hoogte van Steenbergen mogelijk is gemaakt, ten onrechte de geluidseffecten ter hoogte van het dorp Helwijk, de Helsedijk en de Kraaiendijk niet zijn onderzocht. Sinds de doortrekking van de A4 is het verkeer op de A4 ter hoogte van Helwijk bijna verdubbeld, blijkt uit de meest recente cijfers. Op een deel van de A4 ter hoogte van Helwijk is inmiddels dubbellaags ZOAB aangelegd. Dit is echter onvoldoende om de effecten van de toename van verkeer te compenseren. De OMWB concludeert dat de aanleg van dubbellaags ZOAB over het gehele wegdeel ter hoogte van Helwijk, de Helsedijk en de Kraaiendijk nodig is. Daarmee wordt het geluid voor een belangrijk deel teruggebracht tot het niveau van voor de doortrekking van de A4. Deze maatregel is ook kosteneffectief en is daarom ten onrechte niet als maatregel opgenomen bij de doortrekking van de A4.

Aanvullende maatregelen

Vanaf 2023, maar mogelijk eerder als het verkeer groeit volgens de meest recente inzichten, zijn aanvullende maatregelen zoals geluidsschermen of een geluidswal nodig om aan de nu geldende geluidsnormen te kunnen blijven voldoen.

Leden van de werkgroep leefomgeving Maaike Stout en Peter Lammens, woonachtig aan de Helsedijk: “Wij ervaren zeer veel hinder door de sterk toegenomen en groeiende verkeersdruk op het betreffende tracé, die ons ook bij mooi weer dwingt om in huis te blijven. De hinder betreft niet alleen de geluidsoverlast maar is er ook in de vorm van neergeslagen uitlaatgassen en dus ook roetdeeltjes op onze woningen en de hogere onderhoudskosten die daaruit voortkomen.

Standpunt college

Het college van burgemeester en wethouders erkent de toegenomen overlast van bewoners en pleit voor het doen van de noodzakelijke investeringen vanuit Rijkswaterstaat. Allereest de aanleg van tweelaags ZOAB over het gehele tracégedeelte langs het dorp Helwijk, de Helsedijk en de Kraaiendijk. Daarnaast pleit het college ervoor de investeringen voor de geluidsschermen of een geluidswal naar voren te halen, zeker nu het verkeer aanzienlijk harder groeit dan aanvankelijk gedacht.

Overleg 11 december Tweede Kamer

Op 11 december vergadert de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat onder andere over de geluidsproblematiek van de A4. Dit naar aanleiding van een gezamenlijke brief van de colleges van Steenbergen, Bergen op Zoom en Moerdijk. In deze brief hebben deze colleges gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke maatregelen ter afronding van de A4. Aan het budget hoeft het niet te liggen. Bij de aanleg is €17 miljoen minder uitgegeven dan begroot en de noodzakelijke maatregelen ter hoogte van Helwijk en Heijningen gaan naar verwachting niet meer dan € 1,5-2 miljoen kosten.

Het rapport van de OMWB is te downloaden via  https://www.moerdijk.nl/OverlastA4.