Stadstafel Zevenbergen: de kop is er af

Geplaatst: 13-12-2017

De werkgroepen hebben hun plannen en eerste vorderingen gedeeld. Daarnaast zijn de stadstafelleden bezig met de vraag hoe ze hun stadstafel georganiseerd willen hebben.

Zo is er bijvoorbeeld een voorstel gedaan om de werkgroepen te bundelen in hoofdgroepen om zo het aantal bijeenkomsten te beperken.

Speelruimte

De werkgroep bereidt zich alvast voor op het speelruimteplan. Voor Zevenbergen wordt dit plan in fases uitgewerkt. In 2019 zal de eerste fase uitgevoerd worden. Daarnaast zoekt de werkgroep naar mogelijkheden om de informele speelplekken meer bekendheid te geven. Dit zijn geen speeltuinen maar plekken waar gespeeld kan worden in de omgeving.

Gemeenschapshuizen

In Zevenbergen zijn meerdere gemeenschapshuizen. Deze werkgroep wil graag één plek waar alle voorzieningen en activiteiten gebundeld worden zodat het voor de Zevenbergenaren duidelijk is waar ze voor wat terecht komen. Ook kunnen dan de activiteiten onderling beter op elkaar worden afgestemd.

Woningbouw

De gemeente heeft een toelichting gegeven op het woningbouwbeleid aan de werkgroep. De stadstafel blijft betrokken bij toekomstige bouwplannen.

Verkeersveiligheid

Deze werkgroep richt zich in eerste instantie op het nieuwe verkeersplan voor de haven, de doortrekking van de A59 en veilige fietsroutes (in het bijzonder voor de scholieren van het Markland College).

Stadstafel Zevenbergen

De stadstafel houdt zich bezig met de thema's (onderwerpen) en de daarbij behorende actiepunten uit het gebiedsplan. Binnen de stadstafel wordt door verschillende werkgroepen gewerkt aan oplossingen of verbeteringen voor die actiepunten. De stadstafel komt  een aantal keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Hoe vaak de stadstafel bijeen komt, bepalen de deelnemers zelf.
Aan de stadstafel kunnen alle inwoners van Zevenbergen deelnemen. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de gemeente, Surplus, Woonkwartier en de politie aanwezig om te helpen bij het realiseren van de actiepunten.

Volgende stadstafel

De datum van de volgende stadstafel wordt bekendgemaakt in de Moerdijkse Bode. Alle inwoners zijn altijd welkom op deze stadstafels.

Gebiedsplannen

De stadstafel Zevenbergen is onderdeel van het Gebiedsplan Zevenbergen. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Zevenbergen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.