Verkeersveiligheid structureel op de kaart

Geplaatst: 12-12-2017

De gemeente Moerdijk blijft in 2018 investeren in verkeersveiligheid door onder andere het provinciale scholenproject Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voort te zetten. Hiermee kunnen de deelnemende scholen activiteiten uitvoeren om het verkeersgedrag en de verkeersbewustzijn bij kinderen te verbeteren. Op dit moment doen 19 basisscholen in de gemeente Moerdijk mee aan dit project.

Wethouder Zwiers: ‘De gemeente beschouwt veiligheid in dit geval verkeersveiligheid als één van haar kerntaken. Door aandacht te blijven geven aan verkeersveiligheid in onder andere het onderwijspakket vanuit het project Brabants Verkeersveiligheidslabel. Het doel is om te komen tot een verbetering en bewustwording van verkeersgedrag bij onze inwoners.’

19 basisscholen doen mee

Op dit moment doen 19 basisscholen in de gemeente Moerdijk mee aan het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). De basisscholen vinden, net als de gemeente en de provincie, het belangrijk om door te blijven gaan met verkeerseducatie en voorlichting.  De volgende scholen doen mee: Het Kompas in Heijningen, De Arenberg, De Boemerang, De Neerhof en De Regenboog in Zevenbergen, De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek, Aventurijn in Standdaarbuiten, Sint Jozef in Noordhoek, De Klaverhoek in Moerdijk, De Molenvliet, Het Palet, Het Bastion en De Rietvest in Klundert, De Singel en Willem de Zwijger in Willemstad, De Springplank, Julianaschool en de Kennedyschool in Fijnaart en de Mariaschool in Langeweg.

Activiteitenplan BVL

In het BVL project trekken scholen, gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de politie gezamenlijk op. De scholen dienen een activiteitenplan in, waarin ze aangeven wat ze gaan organiseren om ouders en kinderen bewust te maken van verkeer en vervoer. De activiteiten per school kunnen verschillend zijn. De ene school schaft lesmateriaal aan zoals verkeersmethodes, werkboekjes en videomateriaal. Weer een andere school realiseert een verkeersplein op het schoolplein. Verder zijn er praktische verkeersactiviteiten, zoals ‘Dode-hoek-project’ en het ‘Op voeten en fietsen naar schoolproject’.

Gemeente Moerdijk ondersteunt de plannen van de scholen met een financiële bijdrage van €34.630. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Moerdijk voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd. Het bedrag dat het college ter beschikking heeft gesteld is niet bedoeld voor de fysieke maatregelen (zoals aanpassen van wegen) die de gemeente rondom de scholen neemt. Het gaat bij dit project om de mensgerichte maatregelen. Wethouder Zwiers: ‘Mensgerichte maatregelen, zoals verkeerseducatie en voorlichting worden steeds belangrijker aangezien het merendeel van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Er is dus veel winst te behalen als menselijk gedrag in het verkeer verbetert.’