Nieuws november 2017

Nieuws november 2017

dinsdag 5 december 2017

Onze Moerdijkse cliëntenraad zoekt nieuwe leden! Zij helpen mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Denk hierbij aan mensen die in de bijstand zitten, of die maar gedeeltelijk een WAO of......

woensdag 29 november 2017

Onlangs is de dertiende ronde van het project ‘Samen is Wijs’ van start gegaan. Deze keer hebben alle mensen die in de eerste helft van 2018 75 jaar en 83 jaar worden een brief ontvangen met het......

dinsdag 28 november 2017

De gemeenten Moerdijk en Drimmelen hebben in nauwe samenwerking met de bewonerswerkgroepen gisteren een alternatief aangereikt aan de provincie over de locaties van de windmolens langs de A16 bij......

donderdag 23 november 2017

Tegen het einde van het jaar is de dorpstafel nog volop in beweging. De dorpstafeldeelnemers blijven zich onverminderd inzetten voor Langeweg. Grote onderwerpen als de windmolens komen aan bod, maar......

donderdag 23 november 2017

Op woensdag 6 december om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) is er een tweede informatieavond in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis over de visie op geluidsschermen of geluidsmaatregelen langs het spoor......

dinsdag 21 november 2017

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering van het Werkplein Hart van West-Brabant is het afgelopen half jaar aan het dalen. Sinds januari is het aantal bijstandsuitkeringen met 1,2% gedaald. Dit is......

dinsdag 21 november 2017

Bouwplannen? Ga dan vooral ook in gesprek met uw buren. Door samen goede afspraken te maken én vast te leggen kan schade, ergernis en irritatie worden voorkomen....

dinsdag 21 november 2017

Na gesprekken tussen gemeente, vervoerder Arriva en provincie, enquêtes en bijeenkomsten met ouders heeft Arriva een voorstel gedaan voor een ‘scholierenbus’. Als voldoende leerlingen een abonnement......

maandag 20 november 2017

Het gaat goed met de werkgelegenheid in West-Brabant! Het aantal banen in 2017 stijgt met 2,0%. Het totaal stond op 325.000 banen op 1 april 2017. In 2016 was dit nog 319.000. De werkgelegenheid......

donderdag 16 november 2017

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben op 16 november 2017 een overeenkomst ondertekend, waarmee de volgende stap naar realisatie van de Noordelijke randweg Zevenbergen is gezet. De......

donderdag 16 november 2017

Door een oplettende inwoner van Klundert zijn we gewezen op een aanvulling op de reiswijzer. Op vel 2 (‘Bus naar Breda/Fijnaart’) wordt bushalte Zevenbergsepoort: Zevenbergsepoort/Molenberglaan. Op......

donderdag 16 november 2017

In Zevenbergen blijken de meeste inwoners de voorkeur te geven aan de ondergrondse variant om restafval in te zamelen. Een meerderheid van 77% koos voor ondergrondse containers, 23% koos voor een bak......

donderdag 16 november 2017

Een ideale combinatie van burgerparticipatie én veiligheid. Dat is het initiatief om vijftien donkere achterpaden in Fijnaart goed te verlichten met speciale lampjes op zonne-energie. Burgemeester Jac......

woensdag 15 november 2017

Je kunt er in de loop van 2018 mogelijk voor kiezen om je paspoort of ID-kaart niet meer zelf op te halen, maar thuis of op het werk te laten bezorgen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders......

woensdag 15 november 2017

Altijd al eens de Moerdijkse kerken van binnen willen zien? Zondag 26 november is de ideale kans: tijdens de eerste Open Kerkendag Brabant opent een aantal kerken de deuren....