Dorpstafel Langeweg: volop in beweging

Geplaatst: 23-11-2017

Tegen het einde van het jaar is de dorpstafel nog volop in beweging. De dorpstafeldeelnemers blijven zich onverminderd inzetten voor Langeweg. Grote onderwerpen als de windmolens komen aan bod, maar ook de ‘kleinere’ onderwerpen worden niet vergeten.

Zo verwacht de dorpstafel dat de langverwachte jeu-de-boulesbaan er voor de zomer is. 

Huis van de Wijk

Vanuit de dorpstafel zijn er onduidelijkheden over wat het Huis van de Wijk nu precies is. Op zich is de bedoeling wel duidelijk, maar er zijn wat vragen over de praktische invulling ervan. Op de volgende dorpstafel komt Surplus het Huis van de Wijk daarom verder toelichten.

Sporthal De Waai

Op verzoek van de dorpstafel gaat de gemeente de procedure voor huur en beheer eenvoudiger maken. De gemeente gaat dit samen met de betrokken inwoners verder vormgeven.

Woningbouw locatie Tempelier
Er zijn ‘zienswijzes’ (dit zijn inhoudelijke reacties van inwoners) ingediend op de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige café De Tempelier. De werkgroep Verkeer van de dorpstafel heeft vraagtekens over de plaats van de parkeerplaatsen en is betrokken bij de besprekingen met de gemeente.

Meer groen in het dorp

Op voorstel van de dorpstafel worden er bomen geplant aan de rand van de Zuiddijk. Omdat er kabels in de grond liggen, kan dit echter niet op de parkeerplaats. Het kan wel aan de rand van de tuinen van de woningen. Die grond is van Woonkwartier, de voortuinen van de woningen zijn erg diep en lopen tot aan de rand van de straat. In overleg met de bewoners kunnen de bomen in de tuinen aan de rand van de straat geplaatst worden. Dat geeft de straat een ‘groener’ aanzicht.

Windmolens

De provincie heeft helaas vastgehouden aan hun eigen voorstel in plaats van het gezamenlijke voorstel van de werkgroepen van Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek. Hierover vinden nog gesprekken plaats. De werkgroep van de dorpstafel heeft zicht-, geluids- en slagveldkaarten gemaakt waarmee de invloed hiervan inzichtelijk wordt gemaakt.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 13 maart vanaf 20.00 in Ons Stedeke. Alle inwoners van Langeweg zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Langeweg is onderdeel van het Gebiedsplan Langeweg. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Langeweg komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.