Gladheidbestrijding: zorgen dat ruim 250 kilometer weg begaanbaar is en blijft

Geplaatst: 7-11-2017

Gemeente Moerdijk probeert de overlast van sneeuw, ijzel en gladde wegen tot een minimum te beperken. Tijdens de wintermaanden zorgt de gemeente er voor dat wegen, fietspaden, voetpaden van bejaardenhuizen, busstations en wegen bij openbare gebouwen zo veilig en berijdbaar mogelijk zijn. Wat doen wij wel of juist niet tijdens gladheid?

Hoe werkt het?

Temperaturen onder nul en kans op neerslag in de vorm van ijzel en/of sneeuw? Dan rukken de medewerkers van de gemeente uit om mogelijke gladheid te voorkomen. Daarbij staat de veiligheid van de weggebruikers steeds centraal. Dat betekent preventief zout strooien voordat het echt glad kan worden, en zo nodig meerdere malen sneeuw schuiven. De gladheidcoördinator van de Buitendienst van de gemeente Moerdijk neemt de beslissing om in actie te komen. Dat doet hij op basis van de weersverwachting van Meteoconsult, de resultaten van metingen van de twee eigen meetstations (waar onder andere temperatuur en het vocht- en zoutgehalte van het wegdek worden geregistreerd) en na overleg met de speciale meteoroloog die 24/7 ter beschikking staat. Er zijn twee strooiploegen die ieder bestaan uit acht medewerkers van de Buitendienst. De strooiploeg die calamiteitendienst heeft, wordt opgeroepen.

Nat zout

We hebben één jeep met aanhanger, één kleine tractor met sproeiunit die makkelijk op fietspaden en moeilijk bereikbare plekken kan komen, twee vrachtwagens en vier bussen die op de bus hun strooier hebben staan. Een minimumvoorraad van 60 ton strooizout, goed voor vier strooibeurten, ligt op voorraad. En binnen 48 uur kan altijd een aanvullende voorraad worden geleverd. Moerdijk strooit met nat-zoutstrooiers, dat is een oplossing van droog zout vermengd met pekel. Nat zout blijft beter liggen omdat de kans op verwaaien veel kleiner is, wordt beter verspreid door de voertuigen die er overheen rijden, en is goedkoper en minder milieubelastend. Op de fietspaden wordt pekel gesproeid, en zo nodig een rolbezem ingezet.

Totaal 259,5 kilometer

Zo snel mogelijk rijden de medewerkers daarna uit om acht strooiroutes in de gemeente Moerdijk te strooien. Totaal gaat het om 259,5 kilometer. Gemiddeld neemt dat 2,5 uur per route in beslag (exclusief op- en afbouw en schoonmaken van materialen). Totaal wordt per strooiactie gemiddeld 15 ton strooizout gebruikt. In het afgelopen seizoen 2016-2017 is er in totaal 422 ton zout verbruikt. Wanneer de omstandigheden extreem zijn (bijvoorbeeld aanhoudende ijzel of sneeuwval) dan pakt de ploeg een aantal zogenaamde B-routes mee. Dat zijn winkelgebieden, trappen, bushaltes en de omgeving van bejaardenwoningen en zorgcentra. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk te voorkomen dat weggebruikers van een gestrooid weggedeelte op een niet-gestrooid weggedeelte terechtkomen, en binnen de bebouwde kom maximaal 500 meter moeten overbruggen om op een gestrooide weg te komen. Met de gemeente Drimmelen en gemeente Halderberge zijn afspraken gemaakt en de routes zijn op elkaar afgestemd. Ook is met het Havenbedrijf afspraken gemaakt over de toegang van het industrieterrein.

Onvoldoende verspreid en vermengd

Hoe goed het nat zout ‘werkt’ is erg afhankelijk van hoeveel voertuigen er overheen rijden. Weinig verkeer? Dan zal het zout veel minder kans krijgen om goed in te werken, omdat het onvoldoende wordt verspreid en dus vermengd. Dat is de reden waarom sneeuw en ijzel juist op wegen in woonwijken en buitengebieden en fietspaden moeilijker onder controle te krijgen is. Hier rijdt immers minder verkeer.

Opnieuw uitrijden

Afhankelijk van de weersomstandigheden (aanhoudende, of nieuwe sneeuw of ijzel, of resten die zijn blijven liggen en opnieuw aanvriezen) beslist de gladheidcoördinator om opnieuw uit te rijden en te strooien. Zit de strooibeurt er op? Dan zorgen de medewerkers er voor dat alle materialen worden schoongemaakt en bijgevuld.

Gemiddeld 25-35 keer uitrijden

Het eerste zout, 30 ton, is naast de voorraad die we nog hadden aangevuld. Gemiddeld voeren de medewerkers van de Buitendienst per winter 25-35 strooiacties uit. Tijdens strengere winters met meer extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het seizoen 2010- 2011, reden ze 60 keer uit. In de milde winter van 2013-2014 gebeurde dat slechts vijf keer. In het seizoen 2015-2016 zijn er 17 strooiacties geweest. en het afgelopen seizoen 2016-2017 hebben er 28 strooiacties plaatsgevonden. Dit was een toename van 11 extra strooiacties. Er werd afgelopen seizoen vaker preventief gestrooid. Extra aandachtspunten voor het komend seizoen is het handmatig strooien op bruggen, er is meer aandacht voor de nieuwe wijken (Bosselaar Zuid en Noordhoek) wat ook extra tijd met zich meebrengt, betere spreiding van de routes en er is een extra voertuig aangeschaft. 

Tips om gladheid tegen te gaan

Inwoners hebben ook zelf een verantwoordelijkheid bij het voorkomen van gladheid. Hierbij een aantal tips om gladheid tegen te gaan:

  • Houd de toegang voor en naar de woning sneeuwvrij;
  • Bij sneeuwval eerst vegen en daarna strooien;
  • Houd goten en rioolputten vrij van sneeuw;
  • Haal tijdig voldoende strooizout in huis (verkrijgbaar bij veel winkels en benzinestations);
  • Denk aan het milieu: weinig strooizout is al voldoende;
  • Strooi zout op plekken waar gelopen of gereden wordt.

Informatie

Verkeersinformatie op radio, televisie en internet waarschuwt van tevoren voor gladheid. Meer informatie over de bestrijding van gladheid in de gemeente Moerdijk is te vinden op Moerdijk.nl/gladheid.