Nieuwe ronde van succesvol Moerdijks initiatief ‘Samen is Wijs’

Geplaatst: 29-11-2017

Onlangs is de dertiende ronde van het project ‘Samen is Wijs’ van start gegaan. Deze keer hebben alle mensen die in de eerste helft van 2018 75 jaar en 83 jaar worden een brief ontvangen met het aanbod voor een huisbezoek. Ook mensen van 55+ die kortgeleden hun partner hebben verloren, kunnen hiervan gebruik maken.

Nieuw dit jaar is dat weduwen en weduwnaars een mogelijkheid krijgen tot een tweede gesprek. Samen is Wijs is een succesvol Moerdijks initiatief waarbij de gemeente het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van onze ouderen probeert te bevorderen.

Positieve reacties

De huisbezoeken worden erg op prijs gesteld, blijkt uit respons en evaluaties. De afgelopen jaren hebben veel ouderen in de gemeente Moerdijk positief gereageerd op het aanbod van een huisbezoek. In de eerste helft van 2017 zijn in totaal 77 huishoudens bezocht, waarvan 30 huisbezoeken aan ouderen die vorig jaar 75 jaar zijn geworden, 37 huisbezoeken aan ouderen die vorig jaar 83 jaar zijn geworden en 10 huisbezoeken aan ouderen die hun partner zijn verloren. Uit de respons en de evaluatie blijkt dat er een grote behoefte blijft bestaan aan huisbezoeken. Daarom is het project structureel ingezet en is het een goed voorbeeld van een initiatief dat met een eenvoudige aanpak doeltreffend werkt.

Twee keer per jaar een ronde

Er wordt minimaal twee keer per jaar een ronde georganiseerd. De gemeente ondersteunt en faciliteert. De vrijwilligers van Samen is Wijs zijn de ogen en oren van Moerdijk. Zij signaleren immers bij de groeiende groep kwetsbare Moerdijkers, of ze het nog op eigen kracht redden. Blijkt dat ze het toch niet meer zelf kunnen, dan verwijzen de vrijwilligers hen door naar de juiste instanties.

Geen brief ontvangen?

Iedereen die gebruik wil maken van een huisbezoek kan zich aanmelden. Mensen die hiervoor geen brief met antwoordstrook thuis hebben ontvangen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij coördinator Anne-Marie Spaninks. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, via telefoonnummer 06-21298621.