Voorkom bouwoverlast: ga in gesprek met uw buren

Geplaatst: 21-11-2017

Bouwplannen? Ga dan vooral ook in gesprek met uw buren. Door samen goede afspraken te maken én vast te leggen kan schade, ergernis en irritatie worden voorkomen.

Overlast of schade als gevolg van heien

Heien tijdens bouwwerkzaamheden kan lawaai en trillingen veroorzaken. Heien mag op werkdagen en zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd. Wanneer er schade ontstaat aan een huis in de omgeving van de bouwwerkzaamheden dan moet de benadeelde partij bewijzen dat die er daarvoor nog niet was. Dat kan met foto’s van de bewuste schadeplek die zijn gemaakt voordat er geheid werd. Het is ook mogelijk om een onafhankelijk expertisebureau in te schakelen. Eventuele schade is formeel een zaak tussen de benadeelde partij en de aannemer die de bouwwerkzaamheden uitvoert. De aannemer moet voor eventuele schade aan omliggende panden zijn verzekerd. De gemeente Moerdijk kan alleen maar toezicht houden op de voorschriften uit de verleende vergunningen. 

Bouwstop

Wanneer beide partijen het ondanks gemaakte afspraken niet eens kunnen worden kan de rechter worden gevraagd om de bouw stop te zetten. Dat zal de rechter alleen doen wanneer de schade opweegt tegen het belang van de voortgang van de werkzaamheden. Dat betekent vaak helaas wel dat de onderlinge verstandhouding tussen beide partijen wordt verstoord.