Voorstel Arriva voor ‘scholierenbus’ Standdaarbuiten- Noordhoek – Markland Zevenbergen

Geplaatst: 21-11-2017

Na gesprekken tussen gemeente, vervoerder Arriva en provincie, enquêtes en bijeenkomsten met ouders heeft Arriva een voorstel gedaan voor een ‘scholierenbus’. Als voldoende leerlingen een abonnement aanschaffen zet Arriva een bus in voor komende winterperiode, bedoeld om scholieren tussen Standdaarbuiten, Noordhoek naar het Markland College in Zevenbergen te brengen

“Een mooi resultaat”, zegt wethouder Thomas Zwiers, “en een goede kans om leerlingen veilig, warm en droog vanuit Standdaarbuiten en Noordhoek naar het Markland College in Zevenbergen te laten gaan. Ik ben er erg blij mee. Dit voorstel sluit aan op de vraag van verschillende ouders uit Standdaarbuiten om een veilige verkeersvoorziening te creëren en laat zien dat je door goede samenspraak en flexibiliteit samen het nodige kunt bereiken. Openbaar vervoer is juist voor scholieren en ouderen belangrijk en met dit voorstel is er in elk geval een opening voor de scholieren. We hebben allereerst bekeken of we dit binnen de aanpak van 80 verkeersknelpunten in onze gemeente kunnen oplossen. Dat is niet gelukt. Op deze wijze met de Scholierenbus hebben we een passende oplossing. Nu is het aan de ouders in Standdaarbuiten/Noordhoek om bij ons aan te geven of er belangstelling is voor deze dienst. Bij voldoende belangstelling kan de Scholierenbus in december gaan rijden."

Abonnement

Vervoerder Arriva laat weten dat, als er (minimaal) 34 abonnementen gekocht worden, de Scholierenbus kan gaan rijden. De gemeente heeft een brief gestuurd aan de ouders in Standdaarbuiten/Noordhoek om te peilen of er interesse is voor deze dienst voor hun zoon/dochter. Als er voldoende interesse blijkt te zijn zal de bus rijden van 11 december tot en met april met twee ritten in de ochtend en twee ritten in de middag. Het voordeel hiervan is dat kinderen in de periode met meer slecht weer en donkere dagen niet op de fiets hoeven of door hun ouders naar school hoeven te worden gebracht. Een abonnement kost € 200,-. Dit komt neer op circa  €3,- per dag. Het abonnement is ook op alle andere Arriva-lijnen in Brabant te gebruiken.

Let op: Een abonnement kopen kan tot en met vrijdag 24 november! Dan wordt geïnventariseerd of er voldoende interesse is.