Zevenbergen kiest overtuigend voor ondergrondse containers voor restafval

Geplaatst: 16-11-2017

In Zevenbergen blijken de meeste inwoners de voorkeur te geven aan de ondergrondse variant om restafval in te zamelen. Een meerderheid van 77% koos voor ondergrondse containers, 23% koos voor een bak aan huis. De betrokkenheid bleek ook in Zevenbergen groot; een kleine 3000 stemmen kwamen er binnen, wat 49% is van de aangeschreven huishoudens.

De keuze bestond uit een container aan huis voor het restafval of het restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Het grootste gedeelte van het huisvuil (gft-afval, plastic verpakkingen & drankenkartons en papier) blijft de gemeente sowieso aan huis ophalen. De enquête is afgenomen en de resultaten zijn berekend door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Wethouder Jaap Kamp: “Ik ben zeer blij dat we ook in de grotere kern Zevenbergen een hoge respons hebben behaald.”

Zevenbergen

Het aantal reacties De uitslag
De respons (in procenten) 49%  Container aan huis 23%
Minimale respons van 30% gehaald ja Ondergrondse container in de buurt  77%
Voorgestelde meerderheid van 60% voor één van beide keuzes gehaald  ja

Meedenken over plek ondergrondse container

De gemeente legt op korte termijn de locaties van de ondergrondse containers aan de inwoners voor. Allereerst krijgen de inwoners een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst om in gesprek te gaan over de mogelijke locaties. Als de locaties bepaald zijn zal de invoering plaatsvinden, naar verwachting zal de uitvoering half maart zijn afgerond. Wethouder Jaap Kamp: “Dit duurt iets langer dan verwacht, omdat de ondergrondse container-leverancier langer moet wachten op de benodigde basismaterialen voor de containerproductie. De planning schuift daardoor iets op. Zo zie je maar, de aantrekking van de economie heeft z’n voor- en nadelen.”

Inwoners van Zevenbergen worden bij de uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten over de planning geïnformeerd. Ook kunnen zij, evenals de inwoners van Klundert, de actuele planning in de gaten houden via de pagina Het nieuwe inzamelsysteem.