2e bestuursrapportage 2017 Moerdijk: redelijk in de pas

Geplaatst: 18-10-2017

De gemeente Moerdijk heeft in de periode april tot en met augustus volgens planning gewerkt en loopt daarmee redelijk in de pas met de raadsagenda. Dat blijkt uit de 2e bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Qua financiën zijn er meevallers en tegenvallers.

De bestuursrapportage is een verslag van de stand van zaken (voortgang beleidsuitvoering, benutting budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 september 2017. Het college biedt de gemeenteraad drie keer per jaar een bestuursrapportage aan.

Sociaal domein

Uit de 2e bestuursrapportage blijkt dat extra geld nodig is voor alle onderdelen binnen het sociaal domein en met name voor de jeugdhulp. Binnen de jeugdhulp vindt de grootste toename plaats bij de arrangementen in de niet-vrij-toegankelijke zorg. Dit extra geld kan worden gehaald uit een reservepot, gevuld met ‘overschotten’ van de afgelopen jaren.

Financiële meevallers

Incidentele meevallers leidden afgelopen periode tot een financieel voordeel. Voorbeelden hiervan zijn het definitieve vonnis in de zaak Wilchem BV en de OZB-opbrengsten van Shell/Elba omdat het bezwaar iets gunstiger is afgerond dan verwacht. Ook is zichtbaar dat de economie aantrekt. Dit vertaalt zich in een meeropbrengst op de bouwleges.

Alle in de periode april-augustus 2017 bij elkaar opgetelde afwijkingen op de begroting leveren een voordelig saldo op van 1,5 miljoen euro.  Daarmee komt het verwachte begrotingsresultaat van 2017 momenteel uit op 2,1 miljoen euro.

Andere belangrijke ontwikkelingen

Andere belangrijke ontwikkelingen in de 2e bestuursrapportage zijn de voorbereidingen die te maken hebben met het project Haven en Markt Zevenbergen. Naar verwachting wordt in november de definitieve keuze bekend gemaakt voor de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ook zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om tot een soepeler controleproces van de jaarrekening te komen.