Dorpsavond Heijningen

Geplaatst: 16-10-2017

Op de dorpsavond laten de dorpstafeldeelnemers zien wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan en wat er nog op de planning staat.

Binnen de dorpstafel werken verschillende werkgroepen aan actiepunten. Op de avond hebben ze presentaties gehouden over hun acties.

Rijksweg A4

De werkgroep ‘Leefomgeving’ maakt zich al een aantal jaar hard tegen de geluidoverlast die de rijksweg A4/A29 met zich meebrengt ter hoogte van Heijningen. Hierbij trekken ze samen op met de gemeente. De wetgeving geeft aan dat er andere regels gelden voor geluidsoverlast bij een bestaande weg dan bij een nieuwe weg. Uit recent onderzoek van de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB) blijkt dat de normen die gelden voor een nieuwe weg ruimschoots worden overschreden. Ook wanneer uitgegaan wordt van de norm die geldt voor bestaande wegen, worden komende jaren structurele overschrijdingen verwacht, vanwege toename van het verkeer. Een oplossing hiervoor kan een geluidsscherm zijn. De vraag is nu of de conclusie uit het rapport van de OMWB overgenomen wordt door de minister. Ook heeft de werkgroep hoop dat de burgemeester een vuist zal maken voor de inwoners.

Huis van de Wijk

De werkgroep ‘Sociaal’ gaf uitleg voor Het Huis van de Wijk. Mensen kunnen bij het Huis van de Wijk terecht voor activiteiten, informatie en advies en voor diensten. Elke derde donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur is er een vrije inloop in het Pestalozzihuis. Het basisteam staat dan voor u klaar, bestaande uit vertegenwoordigers van Surplus (sociaal werker en wijkzuster), gemeente (gebiedscoördinator en BOA), Woonkwartier en politie.

Zorg in Heijningen

Ook de wijkzuster maakt deel uit van de werkgroep ‘Sociaal’. Zij maakt deel uit van het basisteam van het Huis van de Wijk. U kunt bij haar uw bloeddruk laten meten en voortaan ook uw bloedsuikergehalte laten testen. Verder werkt de wijkzuster samen met de wmo-consulenten.

Speelruimteplan en trainingsveld

Voor het nieuwe speelruimtebeleid heeft Heijningen, samen met Fijnaart, de pilot. Hiervoor zijn de afgelopen maanden gesprekken met de verschillende doelgroepen (kinderen, tieners en ouderen) geweest. Aan de hand daarvan zijn schetsontwerpen gemaakt. Als locatie voor het nieuwe speelplan is hieruit het trainingsveld van de voetbal gekomen. Laatst is er nog een inloopbijeenkomst in het Pestalozzihuis geweest om deze schetsen en locatie verder te bespreken met de inwoners. De pilot is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad. Er wordt nu via een europese aanbesteding een leverancier gezocht en de uitvoering kan dan volgend jaar starten.

Wilt u hierover meepraten of heeft u zelf onderwerpen waar u aandacht voor wil vragen, kom dan naar de dorpstafel.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op donderdag 30 november vanaf 20.00 uur in het Pestalozzihuis. Zoals altijd zijn hierbij alle inwoners van Heijningen welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Heijningen is onderdeel van het Gebiedsplan Heijningen. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Heijningen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.