Dorpstafel Fijnaart: nieuwe leden met nieuwe onderwerpen

Geplaatst: 5-10-2017

Op deze avond kwamen nieuwe leden met andere onderwerpen: hardrijdend verkeer op de dijk in Oudemolen en de wens voor een omheind hondenuitlaatveld. De wateroverlast na de enorme regenval kwam ter sprake. En er werd uitgelegd hoe je met het indienen van ‘inwonersinitiatieven’ ondersteuning kan krijgen van de gemeente.

Het komt steeds vaker voor: mensen bundelen de krachten en zorgen samen met buren, vrienden of familie voor een betere woon- of leefomgeving. De gemeente helpt graag met het realiseren van deze  initiatieven waar het kan en nodig is. Op de website www.moerdijkseinitiatieven.nl vindt u meer informatie hierover. U kunt daar meteen een initiatief indienen of u kunt samen met een medewerker uw initiatief bespreken voordat u het indient.

Snelheid verkeer Oudemolen

Vanuit Oudemolen hebben zich twee extra leden aangemeld voor de werkgroep Verkeer. Ze maken zich zorgen over de snelheid waarmee op de Oudemolensedijk gereden wordt. Dit geeft onveilige situaties en bewoners hebben last van het geluid en trillingen. Het gaat hierbij om auto’s, maar ook vrachtwagens.

Hondenuitlaatveld

De dorpstafel gaat aan de slag met de wens voor een omheind hondenuitlaatveld. Hiervoor zijn twee nieuwe leden toegevoegd aan de werkgroep Levendig Fijnaart. De werkgroep begint met een inventarisatie van mogelijke locaties en maakt een overzicht van de randvoorwaarden. Wordt vervolgd!

Water op straat na extreme regenval

Na de grote hoeveelheid regenval van 14 september hebben een aantal straten binnen Fijnaart,  waaronder de Vrouwe Jacobstraat, voor korte tijd  onder water gestaan. De waterberging rondom het sportpark zat goed vol en heeft erger kunnen voorkomen. Het water is namelijk niet tot in de huizen gekomen, maar beperkt gebleven tot de straat. Op deze dag was dan ook meer dan 51 mm water gevallen en in de voorgaande 1,5 week zelfs 165 mm, terwijl het jaarlijks gemiddelde rond de 800 a 900 mm zit. De werkgroep Water is nog volop bezig om Fijnaart meer waterproof te krijgen  door bijvoorbeeld  meer ‘af te koppelen’. Dit houdt in dat de regenwaterafvoer losgekoppeld wordt van het gemengd systeem waarin vuilwater en regenwater terecht komt. Het regenwater kan dan rechtstreeks naar  oppervlaktewater afvoeren of via een waterberging worden weg geleid. Hierdoor wordt de druk op de bestaande riolen minder en loopt deze minder snel over. Ook wordt er niet onnodig schoon hemelwater afgevoerd naar rioolwaterzuivering. Hoe meer water vertraagd via groen (denk aan tuinen of groene daken) afgevoerd kan worden, hoe beter. Zo kunnen we samen voorkomen dat het watersysteem in de toekomst overbelast raakt bij extreme regenval.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is in het nieuwe jaar. Op donderdag 11 januari zijn alle inwoners van Fijnaart vanaf 19.30 in De Parel weer van harte welkom om deel te nemen aan de tafel.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Fijnaart is onderdeel van het Gebiedsplan Fijnaart Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Fijnaart komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.