Dorpstafel Helwijk: bedrijven aan tafel, wateroverlast en leegstandbeheer

Geplaatst: 13-10-2017

Voortaan komt aan elke tafel een bedrijf zich voorstellen. Verder werd er uitleg gegeven over de gang van zaken van leegstandbeheer in de voormalige school. Wateroverlast kwam aan bod en ook de jongerenwerkers waren aanwezig om te praten over de JOP.

Verder wil men een burgerinitiatief opstarten voor het behoud van het standbeeld met de schapen. Dat staat nu achter een hek waar niemand het kan zien. Inwoners willen dit graag op een andere meer zichtbare plek wat recht doet aan het beeld.

Bedrijventerreinprogramma

Ook bedrijven zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Daarom is er een nieuw onderdeel van de tafel waarbij ondernemers van het bedrijventerrein meer vertellen over hun bedrijf. Het bedrijventerrein zorgt voor werkgelegenheid in de omgeving, maar wil ook graag investeren in een goede relatie met de omwonenden. Deze keer was Henk Moerland van Ecotax aan de beurt. De boeiende geschiedenis van het bedrijf werd verteld, van hoe het van één winkel in Willemstad is uitgegroeid tot zes bedrijven wereldwijd met diverse activiteiten. Verdere uitbreiding op het bedrijventerrein staat voor Ecotax niet op de planning. Als aandachtspunt werden de nutsvoorzieningen en parkeerruimte genoemd.

Voormalige school De Ruigenhil

Uit Helwijk waren vragen gekomen over het leegstandbeheer. De gemeente gaf een toelichting hierop. De gemeente is bezig met een onderzoek met wat er voor maatschappelijke partijen in Helwijk aan huisvesting is en waar het pand van de voormalige school voor kan worden ingezet. Van onderzoek tot en met realisatie duurt zo’n anderhalf jaar. Om in de tussentijd leegstand te voorkomen is leegstandbeheerder Prevenda ingeschakeld zodat het pand bewaakt wordt. Op die manier wordt vandalisme voorkomen en de leefbaarheid, veiligheid en toezicht gewaarborgd. Prevenda heeft verzuimd de omwonenden tevoren te informeren, maar heeft dat inmiddels wel gedaan.
De tijdelijke bewoners worden allemaal van tevoren uitgebreid gescreend en worden daarbij wekelijks gecontroleerd door de leegstandbeheerder. Er is gekozen voor een minimaal aantal bewoners om het pand te kunnen bewaken. De bewoners houden het gebouw schoon, de gemeente zorgt voor het onderhoud.

Wateroverlast na hevige regenbuien

Naar aanleiding van de wateroverlast na de hevige regenval vorige maand, werd er alvast een aanzet gedaan over de maatregelen die op de planning staan. In Helwijk geeft de riolering problemen doordat deze niet voldoet bij hevige regen. Op de planning voor 2018 staat het vervangen van de riolering vanaf De Blokhut tot het Steenpad. Hierbij wordt de regenwaterafvoer losgekoppeld van het gemengd systeem waarin vuil water en regenwater terecht komt. Het regenwater kan dan rechtstreeks naar  oppervlaktewater afvoeren. Hierdoor wordt de druk op de bestaande riolen minder en loopt deze minder snel over. Ook wordt er niet onnodig schoon hemelwater afgevoerd  naar rioolwaterzuivering.

JOP

Aan de tafel werden aandacht gevraagd voor de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Het gaat hierbij om rommel en geluidsoverlast. De jongerenwerkers hebben deze inmiddels bezocht en gaan voortaan vinger aan de pols houden. Ook de wijkagent neemt de locatie mee in zijn rondes.

Volgende dorpstafel

De volgende tafel is in het nieuwe jaar, op donderdag 18 januari vanaf 19.30 uur in De Blokhut. Alle inwoners zijn hierbij altijd van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Helwijk is onderdeel van het Gebiedsplan Helwijk. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Helwijk komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.