Dorpstafel Standdaarbuiten: 380kV, bedrijventerrein en evenementen

Geplaatst: 5-10-2017

Op deze dorpstafel werd nog verder gepraat over het hoogspanningsnet en de invloed van het bedrijventerrein op de omwonenden. Maar er werd ook teruggekeken op de succesvolle evenementen van de afgelopen maand.

Verder staat er de komende tijd heel wat onderhoud aan openbaar groen op de planning.

380kV hoogspanningsnet

De dorpstafel blijft de ontwikkelingen rondom de 380kV op de voet volgen. De inloopbijeenkomst van TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, is besproken. Daarin werden vragen beantwoord over het magnetisch veld en de uitkoopregeling die daarmee te maken heeft. De insteek van de gemeente is op de vorige tafel al aan bod geweest. Eén van de belangrijke punten was daarbij dat de hoogspanningsmasten aan de westkant van de snelweg komen te staan, zo ver mogelijk van het dorp af.

Evenementen

De Polderchallenge was een groot succes met weer meer deelnemers dan vorig jaar. De molen (met een expositie van de Heemkundekring), de kerk, het suikerentrepot en de Keenesluis deden mee aan de Kunst en Cultuurroute en trokken daarmee ook veel belangstelling.

Geluidsoverlast bedrijventerrein

De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant heeft een geluidsmeting gedaan en de bevindingen uiteengezet. Aan de tafel werd opgemerkt dat tijdens de meting de mixer en afzuiging (gedeeltelijk) niet aan stonden, waardoor de meting niet geheel representatief werd gevonden. De metingen moeten echter nog worden uitgewerkt. Over twee weken is dat rapport klaar en wordt aan de hand daarvan bekeken wat er voor eventuele maatregelen verder nodig zijn.

Verkeersoverlast Molendijk

De overlast van verkeer naar het bedrijventerrein had de afgelopen periode hoofdzakelijk te maken met het oogstseizoen. Een aantal weken per jaar moet de oogst van het land gehaald en direct vervoerd worden om bederf te voorkomen. Een aantal omwonenden geeft aan dat, los hiervan, er in de afgelopen jaren wel veel bedrijven bij zijn gekomen waardoor het verkeer intensiever is geworden. De Molendijk is echter een breed opgezette weg, speciaal aangelegd voor het bedrijventerrein. De dorpstafel is er om oplossingen te zoeken. Er is daarom afgesproken dat men binnen de werkgroep Verkeer de mogelijkheden en onmogelijkheden gaat verkennen van een alternatieve toegangsweg van/naar het bedrijventerrein.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 28 november vanaf 19.30 uur in De Standaert. Alle inwoners van Standdaarbuiten zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Standdaarbuiten is onderdeel van het Gebiedsplan Standdaarbuiten. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Standdaarbuiten. komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.