Nadere regels voor subsidie Moerdijk Marketing vastgesteld

Geplaatst: 24-10-2017

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders de nadere regels voor Moerdijk Marketing en de nadere regels voor evenementensubsidie vastgesteld. Dit naar aanleiding van verzoeken van organisatoren van evenementen en verenigingen om meer helderheid te hebben over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

Sinds 2017 is het mogelijk voor organisatoren van evenementen om een 'Moerdijk Marketing'-bijdrage aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een evenement in ieder geval een regionale aantrekkingskracht hebben. Ook moeten organisatoren bereid zijn tot het doen van een marketinggerichte tegenprestatie. In de praktijk bleken deze voorwaarden toch niet altijd helder. Zodoende zijn er nadere regels opgesteld, zodat duidelijk is wanneer een evenement voor Moerdijk Marketing in aanmerking komt, welke aspecten dan van belang zijn en hoe dit vertaald wordt naar een financiële bijdrage.

Beslisboom

Om organisatoren van evenementen en initiatiefnemers in de gemeente Moerdijk te helpen bij hun subsidieaanvraag, is er een zogeheten ‘beslisboom’ opgesteld. Door een aantal stappen te doorlopen, wordt de aanvrager als het ware door de regels geleid en komt zodoende uit bij een slotconclusie, variërend van ‘geen subsidie’, ‘basissubsidie’ of evenementensubsidie.

Download hier de beslisboom (17 kB).

Positief

Tijdens een sfeervolle bijeenkomst met verenigingen en raadsleden op 12 oktober hebben diverse aanwezigen de ‘beslisboom’ al uitgeprobeerd. De reacties hierop waren positief.

Bijlagen