Samen met buurtbemiddeling komen tot een oplossing!

Geplaatst: 9-10-2017

Nederland is een dichtbevolkt land waar conflicten tussen buren regelmatig voorkomen. Geluidsoverlast, vernielingen, stank, spelende kinderen en huisdieren zijn voorbeelden die kunnen leiden tot irritaties. De meeste buren komen hier gelukkig samen wel aan uit. Soms lukt dit niet. In deze gevallen biedt buurtbemiddeling een oplossing.

Wat is buurtbemiddeling?

Stel u heeft ruzie met uw buurman. U wil het conflict wel oplossen, maar samen komt u er niet aan uit. In dat geval kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddelaars zijn geschoolde vrijwilligers die zich neutraal opstellen en geen oordeel geven. Zij luisteren eerst goed naar de verhalen van beide partijen afzonderlijk en begeleiden daarna een gezamenlijk gesprek. Buurtbemiddeling helpt mensen weer in gesprek te laten komen en samen verschillende oplossingen te bedenken. Uiteindelijk wordt gezamenlijk voor bepaalde oplossingen gekozen, waarna heldere afspraken worden gemaakt waar beide partijen zich aan moeten houden. Doordat de partijen zelf de oplossingen aandragen, is de kans veel groter dat het probleem daarna echt is opgelost.

Wat verwacht buurtbemiddeling van u?

Buurtbemiddeling verwacht van u dat u bereid bent u volledig in te zetten voor een oplossing. Om dat te kunnen bereiken is het nodig om open met elkaar te communiceren, niet over de ander te oordelen en goed te luisteren naar de ander.

Voor wie is het bedoeld?

Buurtbemiddeling is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk die in een conflictsituatie met een buurtgenoot zitten of dreigen te komen. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U dient mee te denken over een mogelijke oplossing en hier ook aan mee te werken. Buurtbemiddeling is gratis.

Hoe kan ik buurtbemiddeling inschakelen?

Wilt u de hulp van een buurtbemiddelaar inroepen? Neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling Moerdijk via telefoonnummer: 06-44688219 of e-mail: buurtbemiddeling@moerdijk.nl. Kijk voor meer informatie ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.

Week van de Veiligheid

In de 'Week van de Veiligheid' is er extra aandacht voor veiligheid. Natuurlijk zijn we het hele jaar alert op de veiligheid van Moerdijk. In de Week van de Veiligheid zetten we nét een stapje meer. Dat doen we door elke dag extra aandacht te besteden aan veiligheidsitems. De week van de veiligheid 2017 is van 9 tot en met 15 oktober.