Samen pakken we drugsoverlast aan

Geplaatst: 12-10-2017

Drugsgebruikers en –handelaren kunnen veel overlast veroorzaken, ook in onze gemeente. Samen met de woningcorporatie en politie pakken we deze drugsoverlast aan. In 2016 werden als gevolg van drugsoverlast negen woningen en bedrijfspanden gesloten. In 2017 tot nu toe zijn er dat vier. Het sluiten van deze panden kan de gemeente en de politie niet alleen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig!

Maar wat kunt u doen bij drugsoverlast en wat doen gemeente en politie om drugsoverlast aan te pakken?

Vormen van drugsoverlast?

Aan welke vormen van drugsoverlast kunt u zoal denken? Volgens de politie gaat het dan om verstoring van de openbare orde, diefstal en gevoel van onveiligheid. Voorbeelden zijn:

  • Overlast door drugshandel in uw buurt;
  • Openbaar drugsgebruik;
  • U wordt lastiggevallen, bedreigd of geïntimideerd door drugsgebruikers of –handelaren;
  • U treft afval van drugsgebruik of -productie aan;
  • U heeft een vermoeden van grootschalige kweek van bijvoorbeeld hennep in uw omgeving;

Bel met de politie op telefoonnummer: 0900- 8844, of anoniem via: 0800-7000, als u het vermoeden heeft dat er bij u in de buurt of wijk wordt gehandeld of overlast wordt veroorzaakt. Zelfs de kleinste details zijn goed om te melden. Meerdere kleine details kunnen namelijk ook nuttig zijn voor de gemeente en politie.

Politie en gemeente Moerdijk

De bestrijding van de lokale handel in drugs heeft de volle aandacht van de politie en de gemeente. Het gebruik van (hard)drugs leidt vaak tot het aantrekken van criminaliteit en tot schadelijke effecten voor de volksgezondheid. Ook in de gemeente Moerdijk zijn de gevolgen van zware criminaliteit soms merkbaar. De gemeente Moerdijk kiest daarom voor een harde aanpak met een bijbehorend zero-tolerance beleid. Een beleid waarbij elke overtreding van aanwezigheid van drugs in panden leidt tot (straf)maatregelen. Ook de woningcorporaties hanteren dit beleid door het beëindigen van de huurovereenkomst’’.

Damoclesbeleid

In 2015 is  in Moerdijk het Damoclesbeleid vastgesteld. Dit houdt in dat de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet de bestuursrechtelijke bevoegdheid heeft om panden en woningen, waar een handelsvoorraad drugs wordt aangetroffen, te sluiten door middel van toepassing van bestuursdwang. Deze bevoegdheid wordt los van de eventuele strafrechtelijke maatregelen van het Openbaar Ministerie ingezet.

Om een pand te kunnen sluiten is het niet noodzakelijk dat de eigenaar of huurder van het pand betrokken was bij de drugsactiviteiten of hier kennis van had. Het aantreffen van een handelsvoorraad is al voldoende om conform het gemeentelijke beleid over te gaan tot sluiting voor een bepaalde periode. Het beleid heeft ook als doel om ondermijnende drugsactiviteiten preventief tegen te gaan.

Week van de Veiligheid

In de 'Week van de Veiligheid' is er extra aandacht voor veiligheid. Natuurlijk zijn we het hele jaar alert op de veiligheid van Moerdijk. In de Week van de Veiligheid zetten we nét een stapje meer. Dat doen we door elke dag extra aandacht te besteden aan veiligheidsitems. De week van de veiligheid 2017 is van 9 tot en met 15 oktober.