Burgemeester Jac Klijs herbenoemd

Geplaatst: 5-9-2017

Jac Klijs is officieel herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Moerdijk. Klijs werd in september 2011 benoemd voor een periode van zes jaar. De gemeenteraad gaf dit voorjaar unaniem aan graag verder te willen met Klijs voor een nieuwe periode van zes jaar.

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk nam de aanbeveling van de gemeenteraad over in een advies aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Die droeg Jac Klijs voor herbenoeming voor bij de koning. Klijs legde maandagochtend op het provinciehuis in Den Bosch officieel de eed af onder toeziend oog van Wim van de Donk. 

Jac Klijs gaf eerder al aan graag nog zes jaar de functie van burgemeester van Moerdijk te willen vervullen. Nu is het officieel en Klijs is blij dat hij verder kan. “In Moerdijk is het nooit saai en vervelend. Er dienen zich veel dingen aan”, reageert hij. Als voorbeelden noemt hij “zorgen dat onze organisatie en dienstverlening op orde zijn. Maar ook dat onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening en ambtenaren.”