Gemeente Moerdijk stelt aanpak vast voor locatiebepaling

Geplaatst: 14-9-2017

Deze zomer is in het oostelijk gebied van gemeente Moerdijk het nieuwe systeem voor huisvuilinzameling gestart. Op basis van de proceservaringen in deze eerste fase heeft het college van B&W definitief de aanpak voor het plaatsen van ondergrondse containers vastgesteld. Deze aanpak geldt voor de kernen die gekozen hebben voor het ondergronds inzamelen van restafval.

Criteria voor locatiebepaling

Bij het bepalen van de locaties voor het plaatsen van de ondergrondse containers voor restafval wordt rekening gehouden met o.a. bereikbaarheid, verkeersveiligheid, loopafstand, ondergrondse infrastructuur, parkeerplaatsen, bomen en groenvoorziening. Gebaseerd op deze criteria worden per kern de voorlopige locatiekeuzes bepaald.

Aanpak en communicatie met inwoners

De huishoudens worden schriftelijk geïnformeerd over de voorlopige locatie van de container. Hierop kan iedereen schriftelijk of tijdens een inloopbijeenkomst reageren. Aan de hand van de reacties en afweging van alle mogelijkheden worden de definitieve locaties bepaald. “We krijgen zowel schriftelijk als tijdens de inloopbijeenkomst vaak goede feedback over locaties en ook betere ideeën. Toch is het helaas soms niet mogelijk om aan alle wensen tegemoet te komen”, aldus wethouder Jaap Kamp. Over de definitieve locaties worden de betrokken bewoners weer geïnformeerd.

Ervaringen in Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk en Langeweg

In alle drie de eerste kernen zijn op basis van alle reacties een aantal locaties van ondergrondse containers aangepast. De verplaatsingen hebben meestal te maken met (verkeers)veiligheid en bereikbaarheid. Jaap Kamp: “Onze ervaringen in met name
Langeweg hebben ons geholpen bij het vaststellen van de manier waarop we in de rest van de gemeente de inwoners willen informeren.”