Mobiliteitsconsulenten gevraagd

Geplaatst: 6-10-2017

Deze vrijwilligersfunctie is hét aanspreekpunt en een vraagbaak voor iedereen die niet goed (meer) uit de voeten kan met het gebruik van het (openbaar) vervoer. De consulent geeft informatie over alle mogelijke soorten van vervoer in de gemeente, zoals bijvoorbeeld over de aanvraag en het gebruik van de OV-chipkaart of bijvoorbeeld de deeltaxi of de overstaptaxi.

Desgewenst biedt hij/zij persoonlijke begeleiding bij een eerste reis. Eventueel wordt ook informatie verzorgd voor organisaties, bijvoorbeeld voor ouderen. Van een kandidaat voor mobiliteitsconsulent wordt verwacht dat hij/zij goed met mensen kan omgaan, pro-actief is, affiniteit heeft met het openbaar vervoer en de benodigde computervaardigheden bezit. Hij-zij moet ook bereid zijn om een speciale training van twee dagdelen te volgen voor deze functie. Hierna kan men meteen aan de slag. De consulenten worden ondersteund en aangestuurd vanuit Surplus Welzijn, maar hebben een grote vrijheid in de invulling van hun rol.  Geïnteresseerden in deze functie kunnen contact opnemen met Renske Littooij van de Vrijwilligerscentrale, tel. 0168-323350 of via de e-mail: renske.littooij@surpluswelzijn.nl.