Stadstafel Zevenbergen: eerste tafel van start

Geplaatst: 14-9-2017

Op deze eerste stadstafel na de presentatie van het gebiedsplan is er vooral gesproken over de invulling van de tafelavonden. De actiepunten zijn doorgenomen, de werkgroepen ingedeeld. De deelnemers kunnen nu van start.

Inwoners van Zevenbergen kunnen zich altijd aanmelden om mee te doen. Zijn er onderwerpen waar u zich voor in wil zetten, meld deze dan aan bij de stadstafel.

Stadstafel Zevenbergen

De stadstafel staat centraal in de ontwikkeling van de stad. Deelnemers aan de stadstafel gaan in werkgroepen aan de slag om actiepunten die ze zelf naar voren brengen te realiseren. In een werkgroep kunnen ook medewerkers van gemeente, Surplus, Woonkwartier en de politie deelnemen. Omdat deze organisaties aanwezig zijn op de tafel is er altijd een direct contact mogelijk. Hoe vaak de stadstafel bijeen komt, bepalen de deelnemers zelf.
Eén keer per jaar organiseert de stadstafel een stadsavond waarop de tafel laat zien waar ze het afgelopen jaar mee bezig is geweest en wat er het komende jaar op de planning staat.

College op bezoek

Dinsdag 5 september heeft de stadstafel de leden van het college op de fiets rondgeleid langs een aantal locaties waar de stadstafel mee aan de slag wil. Zo werd er gesproken over de ontwikkelingen van de stad, een bezoek gebracht aan Serena, de Huiskamer en het Informatiecentrum. En het college is op speeddate geweest met de jongeren in Tune-Inn.

Veiligheidsbeleid

De gemeente gaat een informatieavond over veiligheid organiseren. Bij de tafel werd hierover alvast een eerste indruk gegeven en gesproken over mogelijke invullingen. Inwoners van Zevenbergen krijgen later informatie over deze avond.

Nieuwe afvalinzamelingssysteem

Aan de tafel is een presentatie gegeven over de nieuwe manier van afval inzamelen. Inwoners van Zevenbergen krijgen hierover informatie en een enquête in de bus.

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel bijeenkomst moet nog worden bepaald. De stadstafels worden vooraf aangekondigd in de Moerdijkse Bode. Alle inwoners van Zevenbergen zijn welkom op deze stadstafels.

Gebiedsplannen

De stadstafel Zevenbergen is onderdeel van het Gebiedsplan Zevenbergen. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Zevenbergen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.